https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Sverigehälsan
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö, Stockholm, Göteborg

 • Längd

  4 terminer

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens webbsida

 • Startdatum

  22 nov Malmö/14 feb Stockholm/1 mars Göteborg

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi

 • Kontakt

  Tel: 040-698 60 00
  Mail: info@sverigehalsan.seSverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT)


Studera till KBT-terapeut på halvdistans under 4 terminer – parallellt med ditt arbete!

För dig som:

 • vill arbeta som KBT-terapeut och behandla klienter med KBT*
 • vill utvecklas inom din yrkesroll och integrera KBT-verktyg i ditt arbete
 • söker en gedigen utbildning inom samtal och bemötande
 • vill utbilda dig vidare inom den legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut.**

* Under förutsättning att du får regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut har du efter utbildningen behörighet att behandla klienter med KBT.
** Utbildningen uppfyller kraven för en godkänd Steg 1-utbildning och du som har en relevant yrkesutbildning kan därmed söka vidare till den legitimationsgrundande utbildningen (Steg-2).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal inom exempelvis primärvård, psykiatri, socialtjänst, skola och HR. Klienter för psykoterapi utbildningsterapi ska företrädesvis kunna rekryteras från det egna yrkessammanhanget. Om detta inte är möjligt kan dessa rekryteras på annat vis.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi.

Då Sverigehälsan i över tio år har bedrivit utbildning inom området hälsa har vi valt att betona preventionens roll vid olika problem och olika psykoterapeutiska metoder inom vård och behandling. Inom detta kommer det salutogena perspektivet och positiv psykologi att ingå. En stor del av den senaste utvecklingen inom kognitiv beteendeterapi handlar om medveten närvaro samt olika former av acceptans och validering. Deltagarna kommer att ges en grundutbildning inom området.

Efter avslutad utbildning samt två års arbete med minst 50 % psykoterapeutiska arbetsuppgifter ska deltagarna inneha behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (tidigare kallad Steg-2).

Handledning

Handledningen, 120 timmar, sker i grupper om fyra deltagare. Handledningen påbörjas i slutet av första terminen och pågår i tre terminer, i snitt 40 timmar per termin. Terapipatienter väljs i samråd med handledaren. I handledningen integreras teoretiska kunskaper och tidigare professionella erfarenheter i det psykoterapeutiska arbetet. Handledaren har speciell handledarkompetens. Handledningen äger rum på handledarens mottagning eller i Sverigehälsans lokaler.

Egen psykoterapi

Kursdeltagarna ska själva genomgå egen psykoterapi för att skaffa sig god kännedom om den egna personligheten. Psykoterapin kan ske individuellt (20 timmar) eller i grupp (50 timmar). Den bör påbörjas senast under första studieterminen. Den egna psykoterapin ska ha kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Psykoterapeuten ska vara legitimerad av Socialstyrelsen. Nu pågående eller nyligen avslutad psykoterapi kan räknas.

Pedagogik

Genomgående är utbildningens pedagogik aktiv. Med detta menas att lärarna vid de olika avsnitten utgår från att de studerande inhämtat kunskaper om stoffet inför undervisningen genom ett aktivt bearbetande av detta enligt lärarens anvisningar. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden av stoffet, uppföljningar av övningar samt kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.