Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Psykologi & Terapi?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Grundläggande psykoterapiutbildning med kognitiv inriktning KBT steg1

Grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken! Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt.

Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning. En sådan utbildning kallades förr "steg 1-utbildning" och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundutbildning i kognitiv psykoterapi är som sagt meriterande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete, men även hos HR-personer, rehabiliterare, pedagoger m fl ökar intresset.

Bergströms grundläggandeutbildning i psykoterapi är exceptionell och ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bland annat genom att, utöver den generella kognitiva utbildningen, även ge kunskap om mindfulness, trauma, ACT m m.

För den som även vill erhålla diplom som ”Mindfulnessinstruktör” finns möjlighet till det genom en extra litte­raturexamination och extra utbildningsdagar.

Eleven kan även välja till en av två andra inriktningar: missbruk/beroende eller relationer/ anhöriga. Även då krävs ytterligare utbildningsdagar och litteraturredovisningar.

Utbildningens innehåll

 • Teoriundervisning, 248 tim
 • Kognitiv psykoterapi, KBT
 • Anknytningsteori
 • Personlighetsstörningar
 • Neuropsykologi
 • Stress, ångest
 • Introduktion "tredje vågens terapier"
 • Metodikövningar
 • Patienthandledning, 120 tim
 • Diplom Mindfulnessinstruktör erbjuds

Titel

Examensbevis ”Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi”, KBT steg 1, motsvarande 45 hp.

Målgrupp

Utbildningen är en fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, präster, diakoner, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Även andra inom vård och behandling uppskattar utbildningen som vidareutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och beteendeterapeutisk behandling samt vill kunna använda sådana behandlingsmetoder.

Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med psykoterapeutiska samtal.

Företräde till Bergströms utbildning ges den som har gått orienteringskurs, 50 tim, i KBT. Orienteringskursen är egentligen en förutsättning för att kunna ta till sin den grundläggande psykoterapiutbildningen. Dock kan den som inte hinner gå orienteringskursen innan utbildnings­starten tillgodogöra sig kunskaperna under första året. Det sker i samråd med kursledningen och innebär en extra kostnad.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Läs vår studentblogg
 • Ett fel inträffade vid hämtningen av blogginlägg. Klicka dig vidare till Piraja här
 • Ställ en fråga