Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Kultur?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Kulturanalys, grundkurs, 30 hp

Grundnivå

Beskrivning

På grundkursen i Kulturanalys introduceras begrepp och perspektiv användbara vid studier av kulturella företeelser i samtiden men också för att förstå hur människors villkor att skapa kultur förändrats de senaste seklen. Under grundkursen introduceras kulturanalytiska undersökningsmetoder och här ges träning i att genomföra en etnografisk studie. Grundkursen introducerar vidare begrepp för att analysera samtida mediekulturer och problematiserar därtill idéer om mediers påverkan på människor.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Urval:
Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %)

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga