https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Uppsala universitet
Uppsala universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Uppsala universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april 2018

 • Startdatum

  HT 2018

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet A15Områdesbehörighet 17

 • Examen

  Fysioterapeutexamen vilket är en yrkesexamen

 • Kategorier:

  Friskvård & Hälsa
  Medicin & Farmaci

 • Kontakt

  Marie Sandström
  marie.sandstrom@neuro.uu.se
  Telefon: 018-471 47 63Uppsala universitet

Uppsala universitet

Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning och utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Rankas som ett av de 100 bästa universiteten i världen.Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser.

OM PROGRAMMET

Fysioterapeutprogrammet omfattar sex terminer som består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den sista terminen innehåller även en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) på grundnivå.

Teoretiska/praktiska kurser i varvas med VFU. VFU-placeringarna är förlagda till olika delar av landet, men framförallt till Uppsala, Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs och Värmlands län. Du får således räkna med att göra någon eller några av de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Uppsala med omnejd.

Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta självständigt som fysioterapeut utifrån ett hälsopsykologiskt förhållningssätt i olika verksamheter. Huvud­området fysioterapi kompletteras med medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Den sista terminen erbjuds du valfrihet när det gäller verksamhetsförlagd utbildning.

Fysioterapeutprogrammet har en stark forsknings­anknytning.

OM UNDERVISNINGEN

Studierna är relativt bundna. Inom programmet bedrivs undervisningen huvudsakligen i grupp och din medverkan i grupperna är ­viktig. Utbildning i att omsätta teoretisk ­kunskap till praktisk kunskap sker i verksamhetsförlagd utbildning i olika verksamheter och organisationer. Fysioterapeutprogrammet har varierande examinationsformer bland annat skriftliga tentamen, examination av praktiska färdigheter och skriftliga rapporter. Utbildningen är upplagd som heltidsstudier och det är inte möjligt att läsa programmet i snabbare takt än den normala studiegången. Undervisningen ges i huvudsak på Bio­medicinskt centrum (BMC) i Uppsala.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska med stor del av kurslitteraturen på engelska. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.