Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Friskvård & Hälsa?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Fysiologi - en introduktion

Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övningar får du en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi. Kursen innehåller delar såsom cellen och arvet, anatomi, nervsystemet, sinnesorganen, hormonsystemet, hjärtat och cirkulationen, andningen, njurarna, mag-tarmkanalen, rörelseapparaten, fortplantning och försvarsmekanismer.

Kursens mål

Studenten ska efter genomgången kurs

 • ha en överblick av människokroppens anatomi och fysiologi
 • kunna namnge dom olika delarna i dom viktigaste organsystemen
 • förstå och kunna beskriva de övergripande funktionerna hos:
  - den enskilda cellen
  - vävnader
  - nervsystemet (nervcellen, sensorik och motorik, integrerade hjärnfunktioner)
  - sinnesorganen (hörsel, syn, känsel, smak, lukt, balans, muskel- och ledsinne)
  - hormonsystemet (produktion och effekter av de viktigaste hormonerna)
  - hjärta (pumpfunktion, retledningssystem, blodtrycksreglering, blodflödesfördelning)
  - andningen (andningens mekanik, andningsreglering, blodgaser)
  - njurarna (rening av blodet, hormonproduktion, syra-bas reglering, salt och vätskebalans)
  - magtarmkanalen (nedbrytning av föda, upptag av näringsämnen)
  - rörelseapparaten (skelettmuskulatur, benvävnad, leder)
  - fortplantningen (de yttre och inre könsorganen, könsceller, menstruationcykel, befruktning och graviditet)
  - försvarsmekanismer (ospecifikt och specifikt försvar, inflammation, de lymfoida organen, immunologiskt betydelsefulla celler, antikroppar och allergier i följande organsystem)
Läs vår studentblogg
Ställ en fråga