https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Solna

 • Längd

  7,5 hp ( 25% kvällstid)

 • Lärosäte

  Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

 • Sista ansökningsdatum

  15 okt 2020

 • Startdatum

  18 januari 2021

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

  -

 • Kategorier:

  Friskvård & Hälsa
  Medicin & Farmaci

 • KontaktTel: 08-524 837 12
  Mail: jessica.norrbom@ki.se


Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

På institutionen för fysiologi och farmakologi undervisar vi och bedriver internationellt slagkraftig forskning inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Här finns runt 400 medarbet... Läs mer

Fysiologi - en introduktion


 

Kursen ger dig en introduktion till människokroppens funktioner. Genom föreläsningar och problembaserade övningar får du en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi.

Kursen innehåller delar såsom cellen och arvet, anatomi, nervsystemet, sinnesorganen, hormonsystemet, hjärtat och cirkulationen, andningen, njurarna, mag-tarmkanalen, rörelseapparaten, fortplantning och försvarsmekanismer.

Undervisning och redovisningar på engelska kan förekomma.  

Kursens mål

Studenten ska efter genomgången kurs

 • ha en överblick av människokroppens anatomi och fysiologi
 • kunna namnge dom olika delarna i dom viktigaste organsystemen
 • förstå och kunna beskriva de övergripande funktionerna hos:
  - den enskilda cellen
  - vävnader
  - nervsystemet (nervcellen, sensorik och motorik, integrerade hjärnfunktioner)
  - sinnesorganen (hörsel, syn, känsel, smak, lukt, balans, muskel- och ledsinne)
  - hormonsystemet (produktion och effekter av de viktigaste hormonerna)
  - hjärta (pumpfunktion, retledningssystem, blodtrycksreglering, blodflödesfördelning)
  - andningen (andningens mekanik, andningsreglering, blodgaser)
  - njurarna (rening av blodet, hormonproduktion, syra-bas reglering, salt och vätskebalans)
  - magtarmkanalen (nedbrytning av föda, upptag av näringsämnen)
  - rörelseapparaten (skelettmuskulatur, benvävnad, leder)
  - fortplantningen (de yttre och inre könsorganen, könsceller, menstruationcykel, befruktning och graviditet)
  - försvarsmekanismer (ospecifikt och specifikt försvar, inflammation, de lymfoida organen, immunologiskt betydelsefulla celler, antikroppar och allergier i följande organsystem)