https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Stockholms universitet
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

 • Kontakt


Fristående kurser vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

Kurser vid Institutionen för naturgeografi kan läsas fristående eller inom ett utbildningsprogram. Dessutom ges distans-, sommar- och kvällskurser. Utbudet är stort, möjligheterna oändliga och det är bara att välja var du vill börja...

 • Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 15 hp, sommarkurs
 • Ekologisk ekonomi, 7,5 hp 
 • Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp
 • Fjärranalys och digital bildbehandling, 7,5 hp 
 • Geografi I, 30 hp
 • Geografi II, 30 hp 
 • Geografi III, 30 hp 
 • Geografisk fältkurs, 15 hp 
 • Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp 
 • Geografiska informationssystem, 7,5 hp, distanskurs 
 • Geomorfologiska processer, 7,5 hp, distanskurs 
 • Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp 
 • Geovetenskap med miljötillämpningar, 30 hp 
 • GIS och fjärranalys, 15 hp 
 • Glaciologi, 7,5 hp 
 • Glaciärer och högalpin miljö, "Tarfala" 7,5 hp, sommarkurs 
 • Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp 
 • Grön infrastruktur och areella näringar, 15 hp 
 • Hydrologi och hydrogeologi, 15 hp 
 • Hållbar konsumtion, 7,5 hp 
 • Hållbar samhällsutveckling, 60 hp 
 • Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp 
 • Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp 
 • Internationell miljövård, 15 hp 
 • Kartografi och kartdesign, 15 hp, distanskurs 
 • Kartografi och kartframställning, 15 hp 
 • Klimat och samhälle, 15 hp 
 • Kvartära dateringsmetoder, 7,5 hp 
 • Kvartär klimathistoria, 7,5 hp 
 • Kvartär sedimentologi, 7,5 hp 
 • Landskapsekologi - kartering och analys, 15 hp 
 • Landskapsekologi - teori och design, 15 hp 
 • Miljöetik, 7,5 hp 
 • Miljökommunikation, 7,5 hp 
 • Miljökonsekvensbeskrivningar, 15 hp 
 • Miljövård och miljöarbete, 15 hp 
 • Miljövård och samhällsplanering, 15 hp 
 • Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp 
 • Naturgeografi och kvartärgeologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp
 • Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp 
 • Paleoglaciologi, 7,5 hp 
 • Permafrost, påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp 
 • Polara och alpina miljöer, 15 hp 
 • Politisk ekologi – markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp 
 • Positionering, kartprojektioner och digital fotogrammetri, 7,5 hp 
 • Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp 
 • Stadsodling- planering miljö och hälsa 7,5 hp, sommarkurs 
 • Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs 
 • Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs 
 • Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp 
 • Tillämpade markundersökningar, 15 hp 
 • Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp 
 • Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp 
 • Tillämpad modellering för miljöanalys II, 15 hp 
 • Trafik och miljö, 15 hp 
 • Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp 
 • Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp 

 

Examensarbeten Nivå

 • Examensarbete på grundnivå (kandidatnivå) 
 • Examensarbete på avancerad nivå (magister- och masternivå) 

 

Praktikkurser Nivå

 • Praktik på grundnivå 
 • Praktik på avancerad nivå