https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Newmaninstitutet
Newmaninstitutet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Studierektor: Erik Åkerlund

    erik.akerlund@newman.se

    070-942 97 68Newmaninstitutet

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet utbildar i jesuiternas akademiska tradition. Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi eft... Läs mer

Fristående kurser i teologi med inriktning mot ekologi

Newmaninstitutet lanserar en ny kandidatexamen i teologi med inriktning mot ekologi, för studenter som vill reflektera över frågor om människans ansvar för miljö och klimat och djupare utröna deras teologiska dimensioner.

De ekologiska profilkurserna som ingår i kandidatexamen i teologi med inriktning mot ekologi kan också läsas som fristående kurser i Newmaninstitutets normala utbud (7,5 hp vardera): 

”Theology of Creation” (systematisk teologi) och ”Francis and Clare of Assisi – Friendship, Faith and Ecology” (historisk teologi) i modul 1, ”A New Heaven And A New Earth” (systematisk teologi) och ”Climate Change and Life Choices: A Christian History of the Environment” (teologiska kultur- och samhällsstudier) i modul 2, ”Environmental Law and Social Love” (systematisk teologi) och ”A Good Disruption – Reinventing Economical Models” (systematisk teologi) i modul 3, samt ”Ecological Conversion” (systematisk teologi) och ”Science and Religion” (systematisk teologi) i modul 4. 

Alla kurserna ges lokalt i Uppsala, några också på halvdistans.

Läs mer om innehåll och villkor för dessa och andra kurser här: