https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1572602235/us/t5zswmvjnzdanqwqjaop.jpg
Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Tel: 031-724 66 04
  Mail: info@yhim.seYrkeshögskolan i Mölnlycke

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Många är de som använt Yrkeshögskolan i Mölnlycke som språngbräda i sin karriär. Fler och fler vill göra likadant. Vi är självklart glada. Men inte förvånade. Hårt arbete lönar sig. Både för oss och v... Läs mer

Företagssäljare B2B

Bristen på säljare med kompetens inom komplex försäljning är påtaglig. Framtiden visar dessutom på ett allt större behov. Företagsförsäljning handlar om att förstå kundens värde och tillgodose dess behov med en affärsmässig lösning, att skapa djuplodade kundrelationer genom relationsmarknadsföring och relationsförsäljning.

Utbildningen är inriktad mot business to business-försäljning där en fullfjädrad företagssäljare kan identifiera, genomföra, följa upp och utvärdera nationella samt internationella försäljningsprocesser.

Förmågan att upprätta långvariga kundrelationer och förstå kundens värde och behov är viktigare än någonsin inom business to business-försäljning. Arbetsgivarna behöver personer som har kompetenser såväl inom affärsmannaskap som försäljning och marknadsföring. Utbildningen Företagssäljare B2B ger dig bland annat kompetens för att förstå och värdera val av marknadskommunikation, samt lär dig att planera säljarbetet efter uppsatta mål. Att driva kundrelationsarbetet genom ett CRM-system är så gott som standard på de flesta arbetsplatser och något som också ingår i kursutbudet.

Företagssäljare B2B är med andra ord en utbildning som skapar fina förutsättningar för din framtida yrkeskarriär.

Efter genomförd utbildning finns möjligheten att vända sig till såväl stora internationella företag, som till mindre och nationella aktörer. Vi har, i våra tidigare utbildningar inom Försäljningsakademien, sett att i många fall är det den studerandes LIA-perioder som varit grunden för anställning. Då LIA:n motsvarar ungefär en tredjedel av utbildningen så hinner du skaffa både arbetslivserfarenhet och ett nätverk. Och om personkemin finns där kanske du rentav har jobbet fixat redan innan du tagit examen!

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • B2B försäljning inom branscher med komplexa produkter & tjänster samt kundrelationer
 • Försäljningsprocessens olika steg från behovsanalys till förhandling & avslut
 • Affärsutveckling & marknadsföring av komplexa produkt- & tjänstelösningar
 • Att ta fram strategier & tydliga målsättningar inom B2B försäljning
 • Planering av säljprojekt, genomföra, leda, följa upp & mäta effekter
 • Marknadsföring genom digitala kanaler, sociala medier & förståelse för olika medias möjligheter & hot
 • Långsiktiga kundrelationer, hur etablera, underhålla & utveckla långsiktiga affärskontakter
 • Försäljningsmetoder & IT-stöd, CRM i praktiken
 • Affärsekonomi för affärsmässiga beslut
 • Affärsjuridik & affärsetik, vilka lagar & regler som gäller, etiska frågeställningar & riktlinjer
 • Engelsk affärskommunikation
 • Hållbar utveckling med socialt ansvarstagande, CSR
 • Teknisk förståelse, inom områden för IT, kommunikation & produktion
 • Offentliga upphandlingsprocesser