https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Tomas Källquist
    Mail: tkt@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning

Vill du bygga på din treåriga utbildning? Vill du fördjupa dig i ditt profilområde? Företagsekonomiska magisterprogrammet ger din ekonomutbildning ytterligare spets och tyngd.

Företagsekonomiska magisterprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne. Programmet förbereder dig för kvalificerade företagsekonomiska uppgifter i offentliga och privata organisationer och företag eller som egen företagare.

Fördjupa dig inom affärsutveckling eller redovisning

Du kan välja att fördjupa dig inom antingen affärsutveckling eller redovisning. Som affärsutvecklare inriktar du dig mot management och marknadsföring, med tydligt internationellt fokus.

Väljer du redovisningsprofilen läser du kurser inom redovisning och revision som ger dig en bra grund för en yrkeskarriär som revisor.

Börja jobba direkt eller satsa på forskning

En utbildning på avancerad nivå ger dig en mycket konkurrenskraftig position på arbetsmarknaden.

Du är även förberedd för vidare forskarstudier. Vill du forska vidare inom affärsutveckling kan du göra det inom ramarna för en särskild forskarskola vi skapat i samarbete med Mittuniversitetet.

Två antagningsomgångar

Företagsekonomiska magisterprogrammet är ett internationellt utbildningsprogram och ingår i två antagningsomgångar.  En internationell antagningsomgång som sträcker sig mellan 17 oktober - 15 januari samt en nationell antagningsomgång som sträcker sig mellan 15 mars - 15 april. Din ansökan görs direkt på antagning.se.

Om utbildningen

Företagsekonomiska magisterprogrammet är för dig som har en kandidatexamen om 180 hp från ekonomprogrammen. Inriktningen erbjuder fördjupningskurser inom profilen redovisning och revision liksom en breddning inom skatteområdet. Det är en fördjupning för dig som vill ha extra tyngd i din utbildning och skaffa dig en konkurrenskraftig position på arbetsmarknaden. Särskilt om du siktar på att bli auktoriserad revisor eller ekonomichef. En magisterexamen är också en merit om du siktar på en internationell karriär.

Det här är även en lämplig fördjupning för dig som önskar gå vidare med forskarstudier inom företagsekonomin.

Efter utbildningen

Efter genomgånget program är du väl rustad för att arbeta med kvalificerade företagsekonomiska uppgifter i offentliga och privata organisationer eller som egen företagare. Du är dessutom förberedd för forskarutbildning i ämnet.