https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Påhlmans Handelsinstitut
Påhlmans Handelsinstitut

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Tel: 010-157 64 34

  Mail: info@phi.sePåhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut

Vi erbjuder näringslivsanpassade kvalitetsutbildningar inom ekonomi, juridik och kommunikation. YH-utbildningar samt utbildningar och kurser på heltid och deltid. Sätt fart på karriären redan idag!Läs mer

Företagsanalys - praktik och teori, online


Genom att göra en räkenskapsanalys kan du se hur ditt företag har utvecklats och jämföra med konkurrenter. Kursen riktar sig till företagsekonomer och de som vill skaffa sig kunskaper om professionell ekonomisk analys med hjälp av simuleringar.

Om kursen Företagsanalys - praktik och teori, online

Under kursen får du lära dig att beräkna de vanligaste nyckeltalen baserat på balans- och resultaträkning samt när de ska användas och vilka slutsatser som du kan dra av utfallet.
Häri ingår bland annat soliditet, kassa- och balanslikviditet, olika avkastningsmått och annat användbart. Vi räknar även nyckeltal på "riktiga" årsredovisningar, såsom vinstmarginal och omsättningshastighet för kundfordring, leverantörsskulder och varulager. Detta för att du ska känna igen dig i verkliga situationer.
Du erhåller även värdefull insikt i om vilka åtgärder som företagsledningen kan vidta för att åstadkomma bättre utfall.

Förutom allt det så har du möjlighet att göra ett antal övningsuppgifter där du själv gör beräkningar, exempelvis: genom att göra en räkenskapsanalys kan du se hur ditt företag har utvecklats och jämföra med konkurrenter.

Deltagare skriver

- Mycket givande kurs!
Ketty, Jämtland hösten 2020.

Mål

Efter kursen har du goda kunskaper i att hur du analyserar ett företags räkenskaper samt kan göra bedömningar av ekonomiska rapporter.

Innehåll

 • Introduktion och teori
 • Nyckeltalsberäkningar och nyckeltalsanalyser
 • Ekonomiska analyser av årsbokslut och årsredovisning
 • Exempel och egna övningar i Excel
 • Presentera ekonomisk information
 • Kassalikviditet och balanslikviditet
 • Soliditet
 • Avkastning på eget, totalt och sysselsatt kapital
 • Vinstmarginal
 • Varulagrets omsättningshastighet
 • Erhållen och lämnad kredittid
 • Debiteringsgrad
 • Årsredovisning att räkna på
 • Övningar och självtest

Du får ett intyg på dina kunskaper när du har genomfört alla kursdelar och fått godkänt på dina inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

 • Du behärskar svenska i tal och skrift (godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, alternativt nivå B2 enligt Europarådets nivåskala).
 • För denna fortsättningskurs så behöver du ha allmän kännedom om affärsverksamhet samt grunderna inom ekonomi.

Målgrupp

Kursen riktar sig till företagsekonomer och dig som vill få användbara kunskaper om ekonomisk analys med hjälp av simuleringar.

Att studera online

Löpande start: kursen genomförs helt online, det är inte några träffar på skolan och du väljer själv din studietakt. I studieplattformen får du personlig kontakt och vägledning av din lärare samt tillgång till chattforum. Läraren svarar på frågor en gång per vardag (som mest kan det dröja 36 timmar innan du får återkoppling och det kan gå snabbare).

Du bestämmer själv hur mycket tid per vecka som du vill studera och du väljer också hur snabbt du går framåt. Om du vill backa tillbaka efter några kapitel finns allt kvar att repetera och du kan göra övningsproven flera gånger.

Lärare

Johan Nilsson har mångårig erfarenhet som redovisningskonsult och redovisningsexpert på Bokföringsnämnden. Johan har skapat flera kurser online inom ekonomi och har undervisat hos Påhlmans sedan hösten 2018.

Avgift och anmälan

5 900 kronor exklusive moms.
7 375 kronor inklusive moms (25 %).

 • Vi fakturerar i samband med din anmälan.
 • Privatperson erbjuds möjlighet att delbetala, anges efter Anmäl dig här. Där har du också möjlighet att använda Swish.
 • Som studerande på en utbildning hos oss får du gratis tillgång till tusentals yrkesinriktade kurser via LinkedIn Learning.
 • Förmånligt lån till avgiften
 • Våra köpevillkor.