https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Hultsfreds gymnasium
Hultsfreds gymnasium

Fakta

Kontakt

  • Kontaktgymnasiet@hultsfred.se
    0495-241119


Fordons- och transportprogrammet - Transport

Du väljer en utbildning som ställer höga krav på ditt intresse och engagemang. I gengäld ger den dig kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom transportnäringen i dag. 

Din utbildning ska leda till så avancerade och innehållsrika arbetsuppgifter som möjligt med ökat ansvar för så väl kundkontakter som vår miljö. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och trafiksäkerhets-, kvalitetsoch miljökrav går hand i hand med ett ökat ekonomitänkande. Du som väljer att studera transportinriktningen blir ofta erbjuden jobb direkt efter utbildningen.

Inriktning:

  • Transport
+