https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Konstskolan Basis

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  1 År

 • Lärosäte

  Konstskolan Basis

 • Sista ansökningsdatum

  17 Maj

 • Startdatum

  Augusti

 • Utbildningstyp

  Konst & Kulturutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Se utbildarens hemsida

 • Kategorier:

  Konst & Hantverk

 • Kontakt08–642 44 13
  maria.saveland@studieframjandet.se


Fördjupad konstnärlig grundutbildning

Fördjupad konstnärlig grundutbildning är en ettårig eftergymnasial heltidsutbildning som är förberedande inför högskola då den ger en god grund för att söka sig vidare till studier inom konst, design och andra kreativa yrkesområden. Utbildningen vänder sig till dig som redan har någon form av konstnärlig grundutbildning eller motsvarande. Fördjupningsåret syftar till att djupare söka dina personliga förutsättningar att vidareutveckla konstnärlig självständighet och ett eget självständigt uttryck. Du får möjligheten att öka förståelsen för konstnärliga resonemang och tankegånger och du får utveckla din tekniska förmåga, din materialkunskap och dina möjligheter att uttrycka dig muntligt och skriftligt kring det konstnärliga arbetet.

Ämnen Kroki Fördjupad modellteckning med tyngdpunkt på personligt uttryck. Teknikexperiment, kompositionsövningar, färgkroki, ljus/skugga ,collage m.m

Lärarlett ateljéarbete och Modellmåleri Lärarledd handledning i den individuella konstnärliga processen, där utvecklingen av den studerandes styrka, särart och uttryck står i centrum. Modellmåleri som stöder och utvecklar seendet av bild och natur och blir ett värdefullt verktyg i det egna ateljéarbetet.

Konst (valbar kurs) Kursen syftar till att ge den studerande strategier i den egna konstnärliga processen. Tematiska uppgifter med individuell handledning. Rumsliga och muntliga presentationer av egna och andras verk. Stöd i sammanställningen av arbetsprover.

Grafisk design & Illustration (valbar kurs) Kursen syftar till att stärka det egna visuella uttrycket med berättandet och idéerna i fokus. Handledning genom experiment och analys, individuellt och i grupp. Praktisk problemlösning i olika medier. Fördjupade kunskaper i typografi. Löpande inblick i visuell kommunikation och omvärldsbevakning i ämnet. Stöd i sammanställningar av arbetsprover.

Skrivträning Kursen syftar till att eleven ska finna möjlighet att nyttja det språk och den skrivförmåga den redan besitter och undan för undan utveckla dem i enskild dialog med handledaren. Ur medvetandegörandet om förmågan eller oförmågan att skriva kan det spirande konstnärskapet växa med större självkänsla, oberoende, mod och uthållighet – fyra hörnstenar i ett konstnärskap.

Gästlärare from ht 2016 kommer de studerande att ha en gästande ateljélärare en gång i veckan under fyra femveckorsperioder. I mötet mad andra konstnärskap formas det egna konstnärskapet. Gästlärarnas handledning sker både i individuella samtal och gemensamma övningar.

Projektvecka Varje läsår genomförs en gemensam projektvecka för grundåret och fördjupningsåret. Veckan syftar till att ge erfarenhet av ett tematiskt processarbete, individuellt och tillsammans med andra.