Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Friskvård & Hälsa?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Hållbar utveckling – en förutsättning för folkhälsan

Är du intresserad av att arbeta hälsofrämjande för en hållbar utveckling? Vill du vara med och utveckla ett hållbart samhälle med folkhälsan i fokus? Då är programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling på Högskolan i Gävle något för dig!

Hållbarhet ur tre perspektiv

För att nå hållbar hälsa i samhället behövs kunskaper i hur vi uppnår hållbarhet både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. De olika perspektiven kombineras i programmet. Syftet är att du ska kunna arbeta hälsofrämjande för en hållbar utveckling på befolknings- och gruppnivå.

En kompetens som behövs i framtiden

Genom utbildningen får du en kompetens som behövs i framtiden. Du får med dig kunskaper för att kunna bidra till folkhälsa och hållbar utveckling. Efter utbildningen har du möjlighet att jobba inom privat eller offentlig sektor, i både stad och på landsbygd. Arbetsgivare eller uppdragsgivare kan vara företag, kommuner, regioner, länsstyrelser eller andra myndigheter.

Rådgivare, samordnare eller strateg

Du kan arbeta som exempelvis rådgivare, samordnare eller strateg inom hälsofrämjande arbete och hållbar utveckling. Arbetsuppgifter kan vara att undersöka, kartlägga, organisera och tillsammans med olika yrkeskategorier planera för en verksamhet som strävar mot ett hälsofrämjande arbete med fokus på hållbarhet.

Genomförd utbildning leder till en filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap och ger dig förutsättningar för att du ska kunna söka till vidare studier på avancerad nivå i folkhälsovetenskap.

Läs vår studentblogg
  • Ett fel inträffade vid hämtningen av blogginlägg. Klicka dig vidare till Piraja här
  • Ställ en fråga