https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan Ingesund
Högskolan Ingesund

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Arvika

 • Längd

 • Lärosäte

  Högskolan Ingesund

 • Sista ansökningsdatum

  Mer information inom kort

 • Startdatum

  Mer information inom kort

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Musik

 • KontaktSalome Persson
  0570-385 38
  salome.persson@imh.kau.se


musikhogskolan.png

FMT - Funktionsinriktad musikterapi, 90 hp

FMT är en metod där man arbetar förebyggande, stärker och stöder barn och vuxnas fysiska, psykiska och sociala utveckling. Som FMT-terapeut kan du bland annat arbeta inom förskola, grund-/ särskola, omsorgsverksamhet, äldreomsorg och rehabilitering/habilitering.

Begreppet funktion, står för en helhetssyn på människan, det vill säga samverkan mellan perceptionsförmåga, rörelsemönster, kroppskontroll, andning och koncentrationsförmåga. Ordet terapi, står för vård och behandling och den är alltid individuell.

Metoden är icke-verbal och kommunikation sker med hjälp av instrument. Terapeuten använder piano – adepten slaginstrument och diverse blåsinstrument. Musiken används som medel, inte som mål. Målet är att höja funktionsnivån hos en person, så långt det är möjligt.

Kontakt, kommunikation, samverkan, trygghet, stimulans och motivation – vilket leder till UTVECKLING.

Utbildningen omfattar 90 hp. Den består av tre kurser om vardera 30 hp och ges på halvfart under tre år.

Under första året får du en introduktion i, och får grunderna till FMT-metoden. Även en introduktion i, och praktiskt arbete med en upplevelsebetonad musikverksamhet i första hand avsedd för sexåringar inför deras skolstart (MUISK – MUsik Inför SKolan) ingår.

Andra året får du fördjupade kunskaper och färdigheter i FMT. Det praktiska arbetet inriktas nu främst på en individuellt anpassad musikterapeutisk verksamhet. Praktikhandledning ges i mindre grupp.

Tredje året utgör den avslutande delen av utbildningen. Du får ytterligare fördjupade kunskaper och färdigheter till att kunna planera och leda en individuellt anpassad musikterapeutisk verksamhet. Praktikhandledning ges kontinuerligt i mindre grupp. Ett avslutande examensarbete görs även detta år.

Innehåll: Teori, metod, musik, praktik och examensarbete (sista året) Inom delkurserna ingår bland annat utvecklingsteori, neurologi, metodgenomgång, spel, observationsteknik och handledning. Lärarna kommer från olika verksamheter inom skola, vård och omsorg och är oftast FMT-terapeuter själva.

Under läsåret är det totalt nio kurstillfällen á två heldagar vid Musikhögskolan Ingesund, Arvika. Inläsning av litteratur, auskultationer och praktik görs på hemorten. Vid kurstillfällena är det föreläsningar samt handledning.

Kursdagarna ligger på vardagar.

Ny kurs startar hösten 2010
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov.

Anmälan

Anmälan till kurs.

Anmälan senast 15 april - 10

Viktig information om ansökan
Information om särskilt antagningsprov.

Mer information

kan du få av Salome Persson som är kontaktperson för FMT-utbildningen.
Tel: +46-(0)570-385 38.
E-post: Salome Persson

FMT-metodens grundare är Lasse Hjelm, Uppsala.