https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Nordiskt FlygTeknikCentrum
Nordiskt FlygTeknikCentrum

Fakta

Kontakt

  • Kontaktinfo@nftc.nu
    0920-454342


Flygteknikutbildningen - Helikopter

Flyg/Helikopterteknikutbildningen i Luleå
En EU godkänd utbildning som ger dig möjlighet att arbeta var som helst i Europa och världen På den 3 åriga gymnasiala riksrekryterande utbildningen flyg/helikopterteknik får du lära dig att arbeta med flygplan och helikoptrar så att du kan utföra service och reparationer mm. Du får lära dig hur olika flygplan/helikoptrar är konstruerade, hur man åtgärdar fel i flygplan/helikoptrars system, flyginstrumentens och olika flygmotorers konstruktion och funktion mm Du lär dig att utföra felsökningar med elektronik och datateknik mm.

Den riksrekryterande utbildningen finns bara på ett fåtal platser i landet, därför kan Du söka hit oberoende av var du bor. Du söker direkt från årskurs nio till åk1 riksrekryterande utbildning flyg/helikopterteknik. Efter utbildningen får du en yrkesexamen från gymnasieskolan. Du får behörighet för vidare studier. Du har även möjlighet att examinera enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna för flygmekaniker A1 (flygplan gasturbin) och helikoptermekaniker A3 (helikopter gasturbin) Utbildningsintyget som du då erhåller (Certificate of Recognition) enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna är giltigt i EASA:s (European Aviation Safety Agency) c:a 30 medlemsländer och öppnar vägen för arbete i dessa länder. För mer information gå in på vår hemsida www.nftc.se.

Vidareutbildning Vill du vidareutbilda dig kan du efter gymnasiet söka in på vår Yrkeshögskoleutbildning till Helikoptertekniker. B1.3 (helikopter gasturbin)). Vi erbjuder även möjlighet till examination som flygtekniker (B1.1 (flygplan gasturbin) i samverkan med Klippans flygteknikutbildning.