https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Xenter
Xenter

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Tumba

 • Längd

  200 YH-poäng

 • Lärosäte

  Xenter

 • Sista ansökningsdatum

  3 juni 2019

 • Startdatum

  26 augusti 2019

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  El & Elektronik

 • Kontakt

  Tel: 08-530 623 70
  Mail: info@xenter.seXenter

Xenter

Xenter är mötesplatsen för lärande, utveckling och kreativitet. Här samlas bland annat yrkeshögskola, estetiska spetsutbildningar på gymnasiet, olika former av kompetensutveckling och kulturprojekt.Läs mer

Fibertekniker

Det är stor efterfrågan på fibertekniker då nuvarande och framtida utveckling av digitala tjänster, driver på behovet av fiberutbyggnad.

Målet i regeringens bredbandsstrategi är att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. IT & Telecomföretagen sade 2016 att ”det råder stor brist på fibertekniker och stadsnätsingenjörer, en brist som det inte finns några indikationer på att den kommer att avta.

Sveriges kommuner, landsting och företag använder sig alltmer av digitaliserade tjänster och nya tillämpningsområden tillkommer ständigt. Svenska stadsnätsföreningen pekar på att utbyggnaden av 5G kräver en omfattande utbyggnad av master med fiberuppkoppling och säger att det också behövs renovering av de ca 20 procent av de befintliga masterna som inte har fiber. Vidare menar man att IOT, Internet Of Things, det vill säga intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem inleder en ny era. Det senare inbegriper bland annat självstyrande enheter i trafiken och smartare trafikregleringssystem med fiber i till exempel lyktstolpar och trafikljus. Anslutningar som inte finns idag.

Det vi ser framför oss är således en fiberutbyggnad som drivs av befintligt nybyggnadsbehov, nya digitala tillämpningsområden, behov av att underhålla och renovera befintliga nät samt att höja kvalitén på fortsatta installationer.

Även internationellt är branschen starkt växande och det råder också utomlands stor brist på yrkeskunnig personal. Svenska företag har förutom i Norden, därför fått uppdrag i till exempel Tyskland. Svenska fibertekniker har en internationell arbetsmarknad.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

 • självständigt arbeta i den fiberoptiska strukturen och reflektera över uppkomna problem och tekniska lösningar på ett sätt som leder vidare till professionell utveckling i yrkesrollen.
 • övervaka informationshantering i fiberprojekt och efter slutfört projekt sköta dokumentkontroll och registrering.
 • analysera arbetshandlingar, ritningar och övrig nätdokumentation
 • planera, leda och slutföra uppdrag och projekt i tid med hänsyn till kvalitet och kostnader
 • arbeta enligt kvalitets- och miljösystem
 • rimlighetsbedöma mätvärden i olika situationer
 • i arbetet utveckla ett gott arbetsklimat tillsammans med kund
 • agera för kundens och slutanvändarens bästa