https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Contar

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  Ca 15 utbildningsdagar

 • Lärosäte

  Contar

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  4 april

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Familjeterapeut

 • Kategorier:

  Socialt arbete
  Psykologi & Terapi

 • Kontakt

  Tel: 08-462 98 14
  Mail: info@contar.seFamiljeterapi


Contars diplomerande utbildning inom familjeterapi erbjuds som självständig kurs och även som påbyggnadskurs för den som läst Contars utbildning till KBT-terapeut och önskar vidareutveckla sig till familjeterapeut. För diplom till familjeterapeut krävs även eget klientarbete med par eller familj.

Utbildningen i familjeterapi riktar sig till den som önskar bredda sina kunskaper inom systemteori och dess påverkan för den individuella utvecklingen, så väl som för relationer mellan individer. Systemisk terapi menar att problem och psykosociala symptom har sitt ursprung i relationerna mellan de människor som finns i det nära sammanhanget t.ex. familj, nätverk och kollegor. Utbildningen i familjeterapi är en högst relevant utbildning för dig som vill arbeta med par och/eller familjestöd.

Under kursens gång berörs socialkonstruktionistiska aspekter, hur vårt sätt att kommunicera med varandra får olika utfall, diskussion kring evidensbaserad forskning samt egna reflektioner gällande ämnet i stort och olika teorier på området.

Kursen innehåller en mängd teman och där ibland: Systemteori, olika skolor inom familjeterapin, narrativ familjeterapi och kommunikationsteori, familjeterapi i relation till olika aspekter så som kultur, kön och makt, bland mycket annat.

Omfattning

Alla Contars diplomerande utbildningar startar med en Grundkurs i KBT. Grundkursen kan även läsas parallellt med utbildningen i Familjeterapi.

Utbildningen i Familjeterapi består av ca 15 utbildningsdagar. Som elev behöver du också räkna med att läsa en del litteratur (ingår ej i kursavgiften) samt genomföra de studieuppgifter som krävs för diplom.

För dig som gått vår KBT-terapeututbildning och vill vidareutveckla dig till Familjeterapeut tillkommer ett klientarbete samt tillhörande handledning om ca ett 10-tal schemalagda träffar. Kostnad för detta tillkommer. Vill du veta mer om handelningsdelen, kontakta oss gärna.