Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Ekonomi, handel & administration?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Europastudier

Det ökade europeiska samarbetet har gjort att kunskaper om EU och Europa idag efterfrågas inom många olika yrkesområden.

På Europastudier förbereds du för en framtida karriär på den europeiska arbetsmarknaden. Programmet består av ämnet statsvetenskap samt europastudier. Du studerar frågor som politik, ekonomi och mänskliga rättigheter – allt ur ett internationellt perspektiv. Programmet har en tydlig internationell profil och flera av kurserna läser du på engelska tillsammans med Linnéuniversitetets utbytesstudenter. Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. I samråd med programansvarig lägger du upp dina framtidsplaner och vilken praktikplats som bäst kan öppna dörren för dig till en intressant karriär. Ett alternativ till praktik är utlandsstudier.

Politik och demokrati med europaperspektiv

Efter avklarade Europastudier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor inom EU:s institutioner, internationella organisationer och intresseorganisationer, eller vid riksdagen och regeringen.

Programmet består av studier i fördjupningsämnet statsvetenskap samt europastudier med möjlighet till praktik och utlandsstudier.

Exempel på arbeten

Utbildningen ger dig konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor i och utanför Sverige. Det kan ske inom offentlig sektor, för kommuner, landsting, verk och myndigheter, såväl som inom det privata näringslivet och inom organisationer inom det civila samhället. Utbildningen syftar till att ge god beredskap för att arbeta med omvärldsanalys, utredningar, projektutvärderingar, politik och lobbyism inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, demokrati och handel.

Karriär

Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor. Det kan ske som omvärldsanalytiker, konsult, lobbyist eller utredare inom miljö, mänskliga rättigheter, demokrati eller handel. Med avklarade Europastudier är möjligheterna många.

"Utbildningen ger en stark statsvetenskaplig bas som kombineras med kurser med fokus på samarbete och utmaningar i Europa. Förutom att ge dig som student en bred bas att stå på, så har du också möjligheten att inrikta utbildningen mot områden du har ett särskilt starkt intresse för."
Anne Haglund Morrissey, tidigare student
Läs vår studentblogg
  • Ett fel inträffade vid hämtningen av blogginlägg. Klicka dig vidare till Piraja här
  • Ställ en fråga