https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala

 • Längd

  3 år, 180 hp

 • Lärosäte

  Sveriges lantbruksuniversitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  Uppsala 31 augusti

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 11Områdesbehörighet A11

 • Examen

  Utbildningen leder till en kandidatexamen i biologi (Degree of Bachelor)

 • Kategorier:

  Veterinär & DjurvårdSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Etologi och djurskydd

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du läsa programmet Etologi och Djurskydd. Här får du en bra grund att stå på för att kunna arbeta för djurens bästa.

Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Undervisningen bygger på att du som student får ta mycket eget ansvar, jobba med verklighetsanknutna situationer och därmed lära dig ett arbetssätt som du kommer att ha nytta av i framtiden.

För att djurskyddslagstiftning och djurhållning i praktiken ska bli så bra som möjligt behövs människor med vetenskapligt och praktiskt grundade kunskaper. Det etiska medvetandet ökar i samhället och detta skärper kraven på en god djurhållning inom livsmedelsproduktion, försöksdjurhållningen, djurparker och för våra sällskapsdjur.

Det här läser du på programmet

Under hela utbildningen lägger vi stor tonvikt vid vetenskaplighet, verklighetsanknytning och social kompetens. Du kommer att möta lärare med mycket god ämnesmässig och pedagogisk kompetens och under utbildningen gör du även en mängd studiebesök vilket ger dig goda kontakter med näringslivet.

Den första terminen läser du ämnena etologi, djurskydd och etik samt evolutionsbiologi, för att få en grund att stå på. Termin två studerar du livets byggstenar, djurs form och funktion samt en tillämpad kurs i djurhållning, djurhälsa och smittskydd.

I årskurs två läser du utfodring och fysiologi, genetik, statistik som ett hjälpmedel för dig som biolog, och lite mer etologi, djurskydd och antrozoologi (samspelet mellan djur och människor).

Tredje året inleds med en kurs i djurmiljö där bland annat ämnen som slakt och avlivning tas upp. Därefter väljer du mellan olika kurser såsom etologi och antrozoologi, djurskydd, välfärd och etik, bevarandebiologi och djurskydd, kontroll och bedömning innan ett avslutande examensarbete.

Framtidsutsikter
Djurskyddsinspektörer anses enligt fackförbundet SACO ha en liten konkurens om jobben. Läs mer om hur det är att vara djurskyddsinspektör/djurskyddshandläggare på Djurskyddsinspektörernas Riksförening.