Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Övrig utbildning?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Etableringskurs

Etableringskurs är till för dig är nyanländ till Sverige och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Vill du läsa svenska på ett roligt sätt och i din egen takt?

På Etableringskursen blandas undervisning i svenska med musik, gemensamma aktiviteter och praktisk övning. Studierna byggs upp för att vara arbetsförberedande och samhällsorienterande. 

Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och anpassas efter individens förutsättningar och behov.

Du läser:

 • Kompetenskartläggning
 • Kommunikations- och språkträning
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Samhällsorientering/vardagskoll
 • Yrkesorientering
 • Grundläggande data
 • Friskvårdsaktiviteter
 • Kost- och hälsa
 • Hushållsekonomi
 • Studiebesök
 • Studie- och yrkesvägledning

Ansökan

Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kursen. Du som vill delta i utbildningen vänder dig till din arbetsförmedling.

Efter avslutad utbildning

Du som genomgått utbildningen erhåller ett kompetensintyg, som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas i kartläggningen vid intag till Sfi.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga