https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
Hulebäcksgymnasiet

Fakta

Kontakt

  • Kontaktexpedition.gymnasiet@hule.harryda.se
    031-7246601


Estetiska programmet - Bild och formgivning

Bild & Form ger känsla för kreativa tankar och idéer

Bild & Forminriktningen vänder sig till dig som söker en bred grundlägg-ande konstnärlig utbildning. Programmet är studieförberedande och ger en god grund för vidare studier.

Du får arbeta med bland annat keramik, målning, skulptur, textil, grafik och foto. I en digital miljö får du lära dig att gestalta olika uttryck genom att fotografera och använda olika bildbehandlingsprogram. Vi diskuterar och hämtar idéer från dagens konst och populärkultur och ser kopplingar till samhället idag med ett framåtblickande hållbarhetstänkande. Genom ett ständigt pågående samtal utvecklar du en förståelse för hur bilder kommunicerar och övar din förmåga att arbeta i kreativa processer.

I olika projekt får du personlig hand-ledning i att undersöka, lära och använda dina egna erfarenheter och färdigheter. Du väljer så småningom teknik och material för att skapa ett personligt uttryck.

  • Du lär dig att visa upp och presentera dina arbeten på webben och i olika utställningar.
  • Du möter professionella och kunniga lärare som med stort engagemang vill stödja och utveckla dig i ditt skapande.

Utbildningen ger dig en god grund för vidare studier på högskolenivå framförallt inom konst, hantverk, foto design och arkitektur. Utbildningen kan leda dig vidare till yrken som illustratör, serietecknare, fotograf, bildlärare, konstnär, skulptör, modedesigner, inredningsarkitekt eller andra kreativa yrken där dina idéer är viktiga och räknas.

+