https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
KYH
KYH

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Växelnummer: 08-410 821 20
  Mail: antagningen@kyh.seKYH Yrkeshögskola

KYH Yrkeshögskola

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.Läs mer

Energispecialist – Hållbara Byggnader


Bli en del av lösningen i framtidens energi- och hållbarhetsfrågor.

 • Utred energieffektiviserande åtgärder
  Identifiera, utred och föreslå åtgärder inom energi, inneklimat och ventilation för att skapa effektivisering i energianvändningen.
 • Utveckla din analytiska förmåga
  Arbeta med både externa och interna kunder och ta ansvar för leveransen av efterfrågade analyser och resultat.
 • Ta steget in i en evig bransch
  Utvecklingsmöjligheterna och variationen på uppdragen i branschen är stora och kompetensen kommer alltid att behövas.

Om utbildningen

En energispecialist ansvarar för att utreda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i byggnader, lokaler och boendemiljöer. Det kan innebära allt från mätning av inomhusförhållanden, undersökning av potentiella fukt- eller mögelskador, till att hitta sätt att sänka energiförbrukningen. Som energispecialist arbetar du i det hetaste området inom teknik, idag är nämligen energieffektiva lösningar den viktigaste frågan i samhällsbyggnadssektorn. Du arbetar med olika byggprojekt i alla skeden, från tidig planering till uppföljning, där du tar fram underlag, analyser, utredningar, investeringsplaner och beslutsunderlag hos uppdragsgivare.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper inom energieffektivisering, projektkunskap och byggnadsteknik och förbereds inför ett utvecklande arbetsliv. Utbildningen passar dig som vill arbeta med energifrågor, är lösningsorienterad och trivs med stort ansvar.

Som energispecialist kan du arbeta som anställd på ett företag och nischa dig inom en specifik bransch, eller arbeta som konsult med varierande uppdrag och uppdragsgivare. Exempel på huvudsakliga sysselsättningar är energikonsult, energirådgivare, installationskonsult och energikartläggare. Det här är en bransch som alltid kommer behövas och som kontinuerligt utvecklas och förbättras. Vi har utbildat energispecialister i drygt tio år och våra alumner arbetar bland annat på Aktea, NCC och Panasonic.

"Energibranschen har mycket att erbjuda, utvecklingen går i rasande takt och efterfrågan på energitjänster blir allt större. Energibranschen är en innovativ bransch med framtidsvisioner vilket jag tycker är det bästa med branschen."
Lukas Lindstedt, fd student

Det här lär du dig

 • Byggnaders energianvändning
  Under utbildningen lär du dig att värdera, analysera och ta fram tillgängliga energikällor ur ett miljöperspektiv.
 • Projektkunskap
  I energikonsultvärlden är projekt den vanligaste arbetsformen. Du förbereds inför ett socialt arbetsliv och lär dig att arbeta genom olika projektmetoder och kvalitetssäkringsmodeller inom samhällsbyggnadsprojekt.
 • Komfortkyla
  Under kursen komfortkyla lär du dig att optimera en byggnads kylsystem utifrån klimatkrav, inneklimat, fuktbeständighet och ekonomi.

En dag på jobbet

En vanlig arbetsdag börjar med att energispecialisten åker ut på uppdrag för att göra en inventering av ett pågående projekt, exempelvis en inventering av innemiljön på en skola. Därefter åker man tillbaka till kontoret för att lägga upp en plan för framtida inventeringar, bollar idéer kring ett upplägg med kollegor och skriver en utredningsrapport som ska presenteras för kund. Utöver detta gör även energispecialisten energideklarationer och inventeringsunderlag åt kunder. Arbetet är fritt, flexibelt och ger en bred kunskap om många olika fält inom energi och miljö. Som energispecialist utför du ett meningsfullt arbete som ligger helt rätt i tiden.