Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Energispecialist Byggnader


EU och Sverige behöver ny kompetens

Utbildningen Energispecialist Byggnader tillgodoser behovet! KYH har sedan år 2007 utbildat ett 100-tal studenter till Energispecialist Byggnader. EU:s och Sveriges krav på att samtliga bostäder fram till 2020 i princip skall vara s.k. lågenergihus, tillsammans med den tidigare lagen om energideklarationer, ställer helt nya krav på den kompetens som blivande energispecialister behöver.

Yrkesroll och arbetsmarknad

Nya lagar kräver ny kompetens och både bredare och djupare kunskaper inom installationsteknik och byggnadsteknik. Som Energispecialist för byggnader kommer du efter fullgjord utbildning ha erhållit en såväl bred som djup kompetens inom alla de områden som är relaterade till energianvändning och energieffektiviserande åtgärder i fastigheter, oavsett om det gäller befintliga eller ny-/ombyggnad av bostäder eller fastigheter för kommersiellt bruk. Genom utbildningen får du en helhetssyn på byggnaders energianvändning, dess påverkan på både yttre miljö och inre miljö, respektive ekonomiska aspekter.

Ny yrkesroll

Efter genomförd utbildning kommer du att ha kunskaper för att självständigt kunna göra energiutredningar i bostäder och byggnader. Du kommer att kunna ge förslag på energieffektiviserande åtgärder, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt perspektiv. Du kommer dessutom att kunna ingå i projekt som rör nybyggnad och ombyggnad av bostäder och byggnader och din kunskap kommer att bidra med en helhetssyn på hur projekteringen bör genomföras.

Ny arbetsmarknad

När utbildningen är slutförd kommer du kunna arbeta som: Energispecialist/ energisamordnare inom byggbranschen, fastighetsbolag, arkitektfirmor, energibolag, konsultbolag inom energiområdet eller arbeta som egen företagare inom branschen. Beroende på tidigare yrkeserfarenheter finns också möjlighet att personcertifiera sig till oberoende energiexpert. Du kommer även att kunna arbeta inom branscher som utvecklar småskaliga förnyelsebara energikällor, energirådgivare m.m. Din arbetsmarknad är mycket stor både i Sverige och i övriga EU-länder.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen Energispecialist byggnader är utvecklad tillsammans med näringslivet för att fylla ett stort och viktigt kompetensbehov. Redan 2006 identifierade branschen en stor brist på kompetensen runt byggnader och deras energibehov. Branschen bistår med kompetens i form av lärare som i sitt vardagliga arbete arbetar med just dessa områden samt LIA-platser för studenterna. Dessutom arbetar företrädare för branschen i ledningsgruppen för att säkerställa både kvalitet och utveckling av utbildningen så att den löpande kan förändras för att motsvara marknadens behov.

Läs mer om KYH Yrkeshögskolan här

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga