https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Trainor
Trainor

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Online

 • Längd

  3 timmar

 • Lärosäte

  Trainor

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  Löpande

 • Utbildningstyp

  Kurs

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  El & Elektronik

 • Kontakt

  tel: +46 (0)10 - 122 18 00

  mail: info@trainor.seTrainor

Trainor

Trainor är ett av Sveriges största utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser, framförallt inom många teknikområden. Med drygt 30 anställda omsätter vi ca 45 miljoner kr och har kontor i Sundsva... Läs mer

Elsäkerhet vid arbete - Industri, hög- och lågspänning

Elsäkerhet vid arbete är en angelägenhet för alla. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser med elriskkällor krävs att vi behärskar och följer regelverket. I kursen ingår även första hjälpen vid elolyckor. Under mars erbjuder vi Elsäkerhet vid arbete - Industri med en lanseringsrabatt på 20%.

Mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska förstå och kunna tillämpa regelverket för arbete på driftsatt anläggning.

Målgrupp

Elsäkerhet vid arbete vänder sig till alla som ansvarar för och/eller genomför elunderhåll inom industri och fastigheter samt projektörer och installatörer av elkrafttekniska anläggningar.

Kursen innehåller

Kursen bygger på SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar och handboken Arbete vid risk för elektrisk fara som är publicerad av Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhet vid arbete- Industri, låg- och högspänning är anpassad efter industrins behov och situationer, kursen ger dig kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar (Europastandarden SS-EN 50110-1). Genom att veta om vilka elfaror du kan utsättas för kan du bättre planera ditt arbete så att det blir tryggt och säkert. Kursen behandlar både låg- och högspänningsanläggningar.

 • Elfaran
 • Olycksfall
 • Handboken Arbete vid risk för elektrisk fara
 • Standarden SS-EN 50110-1 ”Skötsel av elektriska anläggningar”
 • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
 • Elsäkerhetsplanering och riskhantering
 • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
 • Första hjälpen vid elolyckor