https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
YTC
YTC

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Järfälla

 • Längd

 • Lärosäte

  YTC

 • Sista ansökningsdatum

  Mer information inom kort

 • Startdatum

  Mer information inom kort

 • Utbildningstyp

  Ingen information för tillfället

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Bygg, anläggning & fastighet

 • KontaktMargit Anderén
  08-580 283 72
  margit.anderen@jarfalla.se


Elprogrammet

Utbildningen erbjuder dig kunskaper för arbete med elinstallationer och till att ge dig kunskaper inom automation, datorteknik och elektronik. Ämnen ellära och elkunskap är grundläggande kunskapsområden i utbildningen. Även matematiska beräkningar ingår i alla elämnen. Inom vissa områden behövs både system- och komponentkunnande, inom andra områden krävs fördjupade insikter i reglerteknik och analyserande mätteknik. Säkerhetstänkande är väsentligt inom utbildningens alla områden.

Studiemedel

Om du är 20 år eller mer kan du söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Studiemedel innehåller en bidragsdel och en lånedel. Vänd dig till studievägledare för blanketter.

Interkommunal ersättning

Om du vill studera på gymnasial nivå som vuxenstuderande måste din hemkommun betala interkommunal ersättning till den kommun / skola där du vill studera. Hemkommunen är inte skyldig att betala denna ersättning - det beror på vilken utbildningsbudget kommunen har. Om inte din kommun betalar interkommunal ersättning finns två andra möjligheter. Om du är anställd kanske ditt företag är intresserad av att bidra till din utveckling genom att betala den här ersättningen. Arbetsförmedlingen kan i mycket enstaka fall bidra med ersättningen. Tala med studievägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ansökan

Ansökan ska skickas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Till ansökan ska bifogas personbevis, gymnasiebetyg och gärna ett kort brev där du redogör för varför du söker denna utbildning. Hemkommunen skickar efter handläggning ansökan till YTC.