https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Trainor
Trainor

Fakta

Kontakt

 • Ort

 • Längd

  1 dag

 • Lärosäte

  Trainor

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Utbildningstyp

  Kurs

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  El & Elektronik
  Säkerhet

 • Kontakt

  tel: +46 (0)10 - 122 18 00

  mail: info@trainor.seTrainor

Trainor

Trainor är ett av Sveriges största utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser, framförallt inom många teknikområden. Med drygt 30 anställda omsätter vi ca 45 miljoner kr och har kontor i Sundsva... Läs mer

Elinstallationsreglerna


Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Kursen är uppdaterad enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, 2017

Mål Elinstallationsreglerna

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Du får de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis och lär dig förstå och hantera gällande standard för lågspänningsinstallationer. Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2008:1-3 samt SS 436 40 00.

Målgrupp

Elkonsulter, elinstallatörer, elektriker och arbetsledare som arbetar inom fastighet eller industri.

Kursen innehåller

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Vi går även igenom de nya starkströmsföreskrifterna som gäller för en lågspänningsinstallation. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

 • ELSÄK-FS 2008:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
 • ELSÄK-FS 2008:2 Föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
 • ELSÄK-FS 2008:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar
 • Ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3
 • SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
 • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.
 • Elsäkerhetslagen

Regelverk

ELSÄK-FS 2008:1-4, SS 436 40 00 utgåva 3 för lågspänningsinstallationer, ELSÄK-FS 2010:1-3

Förkunskaper

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet från elbranschen.