https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Yrkeshögskolan Halmstad
Yrkeshögskolan Halmstad

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Halmstad

 • Längd

  400 yh-poäng (2 år)

 • Lärosäte

  Yrkeshögskolan Halmstad

 • Sista ansökningsdatum

  30 april 2019

 • Startdatum

  19 aug 2019

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  El & Elektronik

 • Kontakt

  Chef / Utbildningsledare
  Anders Lövdahl
  Tel: 070-628 73 26
  Mail: anders.lovdahl@halmstad.seElingenjör


Som elingenjör arbetar man med allt från konstruktion till installation och slutkontroll på både låg- och högspänningsanläggningar. Lär dig konstruktionsarbete, projektering och beredning av eltekniska projekt, utföra installations-, idrifttagnings- och underhållsarbete, utföra förebyggande åtgärder, modernisering, felsökning och reparation, tillämpa lagar, föreskrifter och standarder.

Utbildningen

Utbildningen är på två läsår (400 yh-poäng) och sker i samarbete med näringslivet. Man ska ha ett stort intresse för teknik och gilla utmaningar. Man ska vara beredd att satsa fullt ut, i gengäld får man attraktiva kunskaper och intressanta projektarbete i stimulerad miljö. Det som gör utbildningen unik är den långa företagsanknutna praktiken -LIA som på olika sätt präglar utbildningstiden.

Utbildningen är framtagen tillsammans med företag och organisationer. De har varit med och utforma innehåll och mål. Detta säkrar de framtida möjligheterna för att man ska få en anställning efter examen. Skolan startade 1998 och har sedan dess utvecklats till en framgångsrik utbildningsorganisation. Vi samverkar idag i ett stort nätverk av företag i Halland och har skapat ett mycket hållbart och attraktivt utbildningskoncept som står i samklang med arbetslivets flexibla behov inom teknikområdet.

Har man en teknisk bakgrund inom elbranschen eller liknande är denna en utmärkt vidareutbildning. I utbildningen ingår även den teoretiska delen för auktorisation (allmän behörighet) enligt elsäkerhetsverkets regler.

"Om 10 år kommer det att saknas 100 000 ingenjörer och tekniker"
Enligt SCBs långsiktiga prognoser

Yrke och framtid

Yrket är en blandning av både teoretiska och praktiska kompetenser. En elingenjör ska kunna vara verksam från ritbordet till installation och överlämnande och slutkontroll. Tekniken innefattas av både låg- och högspänning inom flera olika branscher.

Branschen är under ständig teknikutveckling och förändring både genom myndighets- och kundkrav och inte minst beroende på miljötekniska och ekonomiska grunder. Elnäten byggs ut och moderniseras med säkrare och smarta system. I tillverknings- och processindustrin utförs både nyinstallation och modernisering av elanläggningar med ny produktions- och energioptimerad teknik. Elingenjörer som ska arbeta med detta fordrar därför kompetens i hela kedjan, från projektering till installation och i drifttagning. Det man efterfrågar är en praktisk yrkesingenjör som kan vara verksam i hela produktionsledet och direkt på fältet.

Som elingenjör kan du arbeta inom olika branscher som bygg, energi och industri (process och tillverkning). Arbetsuppgifterna varierar beroende på bransch men huvudinnehållet handlar om elteknik med fokus på elinstallation och elkraft.

Yrkesrollen karaktäriseras av en blandning av både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter inom elteknik -en elingenjör som arbetar praktiskt med gedigna teoretiska kunskaper. Yrkesroller som matchar utbildningen är t.ex. elingenjör, elkraftsingenjör, eltekniker, elkraftstekniker, elkonstruktör m.fl.

Anställningsmöjligheter

Anställningsmöjligheterna är mycket goda. Vi genomför regelbundet egna undersökningar inom branschen och inom detta yrkesområde finns ett stort anställningsbehov. Enligt prognoser av bl.a. Svensk energi, teknikföretagen, AMS, SCB m.fl. bedömmer man att det kommer uppstå en brist av denna yrkeskategori.