Vill du få tips på fler passande utbildningar inom El & Elektronik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Elektroteknik, högskoleingenjör

Elförsörjning och telekommunikation går inte att tänka bort från dagens samhälle. Utbildningen till högskoleingenjör i elektroteknik ger dig därför stora möjligheter, tack vare inriktningar som trådlös kommunikation, elkraftteknik och elektronik med inbyggda system.

Under de två första åren får du en bred grund i elektroteknik. Det innebär att du får läsa kurser i t ex elektronik, digitalteknik, datorteknik, kraftelektronik, styrteknik samt signaler och system. Dessa kompletteras med kurser i matematik och fysik samt även kurser som belyser samspelet mellan teknik, människa och samhälle.

"Det finns många roliga komponenter i elektronik. Det var ganska svårt att förstå i början, så mitt intresse har väckts längs med resans gång."
Tina Strömberg

I årskurs 2 och 3 kan du välja inriktning. Inom inriktningen trådlös kommunikation kan du läsa kurser som radioteknik och mobil radiokommunikation. Inom inriktningen elektronik med inbyggda system ges kurser som analog elektronik och elektrisk mätteknik. Inriktningen elkraftteknik förbereder för den teoretiska delen för allmän behörighet som elinstallatör och innehåller kurser som kraftelektronik, elkraftteknik och elkraftsystem.

Under utbildningen får du kontakter med företag i regionen genom exempelvis studiebesök, gästföreläsningar och examensarbete. Du kommer även i kontakt med den forskning vi bedriver inom områden som antenner och signalbehandling.

Karriär

Efter din examen kan du exempelvis arbeta med utveckling, konstruktion, konsultarbete, service, försäljning eller projektledning, inom teknikområden som elkraftteknik, energiförsörjning, elektronik, automation, inbyggda system eller trådlös kommunikation. Som ingenjör lär du dig problemlösning och att arbeta med tekniska projekt, i team eller självständigt.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga