Vill du få tips på fler passande utbildningar inom El & Elektronik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Elektriker

Läs på distans till Installationselektriker. Det är totalt 1500 poäng som du skall läsa in, inkl gymnasiearbetet. Kurserna läser du som distansstudier, gör delproverna hemmavid över webben. Vid laborationer får du labbväskor hemskickade, du behöver inte åka någonstans.

Utbildningen tar i snitt ca 24 månader för våra elever som samtidigt jobbar heltid med annat. Allt är självklart också beroende på förkunskaper och engagemang. 

Arbetsplatsförlagt Lärande

Du ska ha minst 8 veckor APL, (Arbetsplatsförlagt Lärande).
Eleven ansvarar själv för anskaffning av APL-plats. Du måste också ha Matematik 1a, Engelska 5, svenska 1 och kursen Skötsel av elanläggning som är ett krav för ECY certifiering.

Förkunskaper

Vuxenstuderande ska ha kunskaper motsvarande betyg godkänt i Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1. Om du redan har viss kunskap och kompetens i yrket som elektriker gör vi en bedömning om du kan hoppa över vissa delar av utbildningen. Detta kallas validering. Utbildningstiden kan då bli kortare.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga