https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Teknikutbildarna

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Solna, Sundsvall, Distansutbildning

 • Längd

  C:a 6 månader

 • Lärosäte

  Teknikutbildarna

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  7–10 september 2020/15–17 september 2020

 • Utbildningstyp

  Distansutbildning
  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Allmän behörighet - elektriker

 • Kategorier:

  El & Elektronik
  Teknik
  Övrig utbildning

 • Kontakt

  Tel: 010-122 18 00
  Mail: info@teknikutbildarna.seTeknikutbildarna

Teknikutbildarna

Teknikutbildarna är ett av Sveriges största utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser, framförallt inom många teknikområden. Med drygt 30 anställda omsätter vi ca 45 miljoner kr och har kontor ... Läs mer

Auktoriserad Elinstallatör – tidigare Allmän Behörighet

Vad tycker eleverna om våra elektrikerutbildningar? Se våra elever intervjuas om hur de tycker att det är att läsa till elektriker hos oss.

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet men är uppdaterad efter den nya elsäkerhetslagen.

Utbildningen består av sex lärarledda träffar på vardera tre dagar under ungefär 6 månader.

Den 1 juli 2017 fick vi en ny Elsäkerhetslag vilken innebär att alla elinstallationsföretag måste ha minst en Auktoriserad Elinstallatör (tidigare Allmän behörighet) för regelefterlevnad inom sitt företag. Det blir också ett krav att ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med elinstallationsarbete. I de nya reglerna ges även möjlighet att tillgodoräkna praktiktid från konstruktionsarbete, felsökning med mera vid ansökan av auktorisation.

Innan den första träffen skickas bokpaket och förberedande läsanvisningar ut, dessutom får kursdeltagaren utan extra kostnad tillgång till en förberedande matematikkurs. I kursen går vi igenom den grundläggande matematik som behövs för att göra de beräkningar av elektriska storheter i starkströmsanläggningar som ingår i utbildningen till Auktoriserad elinstallatör.

Utbildningens innehåll

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på regelverk inom elområdet, dimensionering av ledningsnät, kontroll före drifttagning, produktion, distribution och installation av elkraft, egenkontrollprogram. Utbildningen till Auktoriserad Elinstallatör är uppbyggd enligt följande kunskapsområden:

 • Elinstallationer i byggnader
 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
 • Elmaskiner
 • Regler och standarder
 • Högspänning – Kursdeltagare som också önskar läsa till högspänningsbehörighet gör det utan extra kostnad.

Utbildningen ger teoretiska kunskaper för:

 • Fullständig auktorisation (A) (f.d. Allmän Behörighet, AB) för alla elinstallationer oavsett spänningsnivå
 • Auktorisation lågspänning (AL) (f.d. Allmän Behörighet Lågspänning, ABL) vilken gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1000 V AC/ 1500 V DC

Mål

Auktorisationen finns i två varianter. A = alla typer av elinstallationer oavsett spänningsnivå. AL gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1 000 VAC/ 1 500 VDC. Den här utbildningen ger kunskaper motsvarande den tidigare Allmän behörighet för elinstallationsarbeten men är anpassad för den nya elsäkerhetslagen. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande.

Genomförande

Utbildningen startar två gånger på våren och två gånger på hösten. Här kan ni läsa mer om våra rekommendationer av boenden i Sundsvall och Solna. Kurspriset inkluderar studiematerial, exklusive moms.

Du läser på distans

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med sex lärarledda träffar på vardera tre dagar. Däremellan läser du kursen som distansstudier hemifrån. De lärarledda träffarna äger rum i Sundsvall och/eller Solna. Under distansstudierna finns vår lärare tillgänglig för hjälp och stöd via telefon och e-post.

Intyg

Efter utbildningen utfärdas ett intyg som visar att du uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på den teoretiska delen som du behöver vid ansökan av Auktoriserad Elinstallatör.

Lyssna på avsnitt 9 i vår poddserie Teknikutbildarkvarten! Det handlar om just Auktoriserad Elinstallatör.