Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Socialt arbete?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Diplomerad Socialpedagog – inriktning mångfald och utsatthet

Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig som önskar öka din kunskap och kompetens inom området för att efter utbildningen kunna arbeta som socialpedagog på en professionell nivå. Målet med utbildningen är att utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv öka kunskapen om och förståelsen för utsatthet och mångfald i dagens samhälle.

Utbildningen syftar även till att ge insikt om utsatthetens konsekvenser för människors livsvillkor, samt vikten av mångfaldsmedvetenhet i socialt arbete. Några viktiga och samtida samhällsproblem som utbildningen belyser är: utsatthet för hedersförtryck, våld, nätmobbning och fattigdom. Tyngdpunkten ligger på att medvetandegöra sin egen roll som socialpedagog i förhållande till människor som man möter i sitt sociala arbete utifrån en antidiskriminerande värdegrund.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

  • Utvecklats i rollen som socialpedagog
  • Förståelse för utsatthet och mångfald
  • Kunskap om heder, nätmobbning och våldsutsatta kvinnor
  • Ökad förståelse för det sociala arbetet
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Utförande

Utbildningen består av sex delmoment; varav fem är teoretiska och ett är praktiskt. De teoretiska delmomenten består av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Det praktiska delmomentet går ut på att genomföra ett samtal med stöd i metoden motiverande intervju (MI). När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom. Utbildningen är helt och hållet på distans. Det ingår alltså inga fysiska träffar och all kontakt sker via mail eller telefon.

Tidsram

Tidsåtgång för utbildningen är cirka sex månader då vi beräknar att varje delmoment tar cirka en månad (om du studerar på deltid). Vill du läsa i snabbare takt går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för utbildningen. Vill du läsa i en lugnare takt har du upp till ett år på dig att slutföra dina studier.

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF:s regler och riktlinjer.
 

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga