Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Vård & Omsorg?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Diplomerad Samtalspedagog

Syfte och mål

Utbildningen till Samtalspedagog passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av rådgivande samtal förekommer, dels dig som önskar öka din kunskap och kompetens i området för att efter utbildningen kunna arbeta med samtal på en professionell nivå. Behovet av samtal ökar i takt med att samhällets krav på människor ökar. Allt fler människor och företag söker sig idag till samtal för att finna motivation, hantera sin stress eller rädda en relation.

Målet med utbildningen är att öka kunskapen om kommunikation och dess betydelse i mänskligt samspel liksom öka de kommunikativa färdigheterna för att bli en bättre samtalsledare i svåra och motiverande samtal. Efter avslutad och godkänd utbildning blir du diplomerad Samtalspedagog och har fått kunskap och verktyg för att kunna arbeta med samtal som hjälpmetod på individ- och gruppnivå.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

  • Förmåga att hålla i professionella och rådgivande samtal på både individ- och gruppnivå
  • Förmåga att hålla i svåra samtal
  • Välutvecklad kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
  • Kunskap i motiverande samtal (MI)

"Får ta tag i min ide om att starta eget, göra hemsida osv. Jag är nöjd med utbildningen diplomerad samtalspedagog, alltid snabb respons. 
Det man saknar är ju som alltid vid distansutbildning utan träffar, att diskutera med andra."  /Agneta

Utförande

Utbildningen består av sex delmoment; varav fem är teoretiska och ett är praktiskt. De teoretiska delmomenten består av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. Det praktiska delmomentet går ut på att genomföra ett samtal med stöd i metoden motiverande intervju (MI). När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Utbildningen är helt och hållet på distans. Det ingår alltså inga fysiska träffar och all kontakt sker via mail eller telefon.

Tidsram

Tidsåtgång för utbildningen är cirka sex månader då vi beräknar att varje delmoment tar cirka en månad (om du studerar på deltid). Vill du läsa i snabbare takt går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för utbildningen. Vill du läsa i en lugnare takt har du upp till ett år på dig att slutföra dina studier.

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF:s regler och riktlinjer.

 

Relaterade artiklar
Ställ en fråga