Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Pedagogik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Diplomerad Resurspedagog

Resurspedagogutbildningen är för dig som arbetar eller har intresse av att arbeta inom förskola och grundskola som pedagogisk resurs. Utbildningen avser att ge kunskap och verktyg för att på ett tillfredsställande sätt, tillsammans med övriga pedagoger och verksamma på förskola/skola, kunna möta barnen i deras skolvardag.

Syfte och mål

Fokus ligger på att utveckla sin förmåga att förstå och hantera grupper, konflikter och situationer som kan uppstå, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv.

Utbildningen syftar även till att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och diagnoser, och om specialpedagogiska metoder och förhållningssätt, samt ger grundläggande kunskaper om förskolan och skolans ansvar, samt om sekretess och anmälningsplikt.

Efter genomförd utbildning förväntas du ha nått följande mål och färdigheter:

  • Kunskap om grupper och grupprocesser
  • Förståelse för pedagogens roll som ledare och fostrare
  • Utvecklad konflikthanteringsförmåga
  • Ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar och diagnoser
  • Kunskap om lågaffektivt bemötande
  • Insikt i förskolan/skolans ansvar och styrdokument
  • Kunskap om sekretess och anmälningsplikt

Utförande

Utbildningen består av sex delmoment och bygger till övervägande del på litteraturstudier som redovisas genom kortare respektive längre skriftliga uppgifter. När alla delmoment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Tidsram

Utbildningen är helt distansbaserad och bygger på självstudier vilket innebär att studenten bestämmer studietakt och studietempo själv. Tidsramen för utbildningen är 12 månader och inom den ramen väljer studenten heltid eller deltidsstudier utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att man kan slutföra sin utbildning snabbare än angiven tidsram förutsatt att man har fått godkänt på samtliga delmoment.

 

Observera att utbildningen inte motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF:s regler och riktlinjer.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga