https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Sverigehälsan
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö, Stockholm

 • Längd

  1 termin

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  10 september Malmö, Stockholm

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning

 • Kategorier:

  Friskvård & Hälsa
  Psykologi & Terapi
  Pedagogik

 • Kontakt

  Tel: 040-698 60 00
  Mail: info@sverigehalsan.seSverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Diplomerad Avspänningspedagog med kognitiv inriktning

Utbildningen vänder sig till dig som vill få tillgång till metoder för avspänning och mental träning. Den ger dig en bred uppsättning tekniker som kan användas både för din egna personliga utveckling och för ditt arbete med andra. Teknikerna kan användas i din vardag där de kan bidra till ett ökat välbefinnande, motivation och förbättrade möjligheter att förebygga och hantera skadlig stress.

Teknikerna kan även integreras i ditt dagliga arbete med människor t.ex. inom HR, skola och barnomsorg, hälso- och sjukvård, socialt arbete och coaching. Utbildningen motsvarar första delen av vår utbildning till Avspännings- och stresspedagog. Efter utbildningen har du möjlighet att gå vidare under ytterligare en termin för att bli Diplomerad Avspännings- och stresspedagog

Avspänning och mental träning är ett effektivt sätt att medvetet arbeta för ökad hälsa, träna sin förmåga till koncentration och öka sin förmåga att prestera. Dessa tekniker kan användas som verktyg i stresshantering, avspänning och personlig utveckling. Med ett kognitivt tankesätt som grund lär du dig att initiera och leda avspänning med inriktning på stresshantering, prestation, livsstil och hälsa. Utbildningen kan användas som ett komplement till din ordinarie yrkesroll eller för din egen personliga utveckling. Långvarig stress kan ge negativa psykologiska och fysiologiska effekter med ohälsa som följd.

Kursens innehåll

Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för avspänning och mental träning. Ur innehållet:

 • Avspänning och målinriktad mental träning
 • Stress och stresshantering
 • Kognitiv pedagogik
 • Hälsopsykologi
 • Hälsofrämjande ledarskap

För vem?

Utbildningen innehåller en bred uppsättning verktyg för stresshantering och avspänning. För att kunna antas till utbildningen bör du ha viss arbetslivserfarenhet samt ett grundläggande intresse för att utveckla och förstärka det friska hos dig själv och andra. Vi ställer också krav på självinsikt och personlig mognad. Insikter och medvetenhet om hur du själv fungerar är ett betydelsefullt steg mot att kunna hjälpa andra. En viktig utgångspunkt är den egna upplevelsen. En vilja att aktivt bidra med erfarenheter är därför önskvärd.

Utbildningen är för dig som vill använda olika tekniker för avspänning och mental träning i din yrkesroll eller för din egen personliga utveckling.

Undervisande personal

Utbildningen leds av erfarna pedagoger med fast förankring i praktiskt arbete.

Så kan du gå vidare

 • Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog
 • Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi
 • Kompletterande utbildning som Friskvårds- & Kostkonsult
 • Kompletterande utbildning som Diplomerad Kostrådgivare.