https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Skanskagymnasiet
Skanskagymnasiet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel: +46 10-44 88 400
    Mail: skanskagymnasiet@skanska.seSkanskagymnasiet

Skanskagymnasiet

Skanskagymnasiet är en liten och modern skola centralt belägen i Växjö. Skolan har riksintag och du kan söka till oss oavsett var du bor. Våra engagerade lärare sätter alltid dig som elev i centrum.Läs mer

Det fjärde tekniska året - Yrkesutbildning


Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet är en yrkesutbildning. Allt du lär dig under utbildningen syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet.

Godkänd utbildning ger provanställning på Skanska

Du som läser ett fjärde år på Skanskagymnasiet kan bli erbjuden ett jobb som biträdande arbetsledare när du är klar med dina studier. Godkända betyg och praktikomdömen ligger till grund för erbjudande om provanställning. Skanskagymnasiet antar elever från hela landet.

Utbildningens innehåll

Det fjärde tekniska året på Skanskagymnasiet har inriktningen produktionsledning inom bygg och anläggning. Du läser 900 gymnasiepoäng, varav minst 300 poäng är yrkespraktik. Utbildningen har en samhällsbyggande profil där du fördjupar dig i byggteknik, byggprocessen, produktionsledning samt produktionsplanering. Efter avslutade studier får du en gymnasieingenjörsexamen med profilen samhällsbyggande och utgång produktionsledning.

Behörighet att söka fjärde tekniska året

Du är behörig att söka till det fjärde tekniska året om du tagit gymnasieexamen från Teknikprogrammet. Från och med 2018 behöver du även ha läst kurserna Arkitektur Hus och Byggnadsverk, eller ha motsvarande kunskaper, för att vara behörig att söka till det fjärde året på Skanskagymnasiet.

Du kan påbörja det fjärde året terminen efter att du har avslutat utbildningen på Teknikprogrammet eller senast det kalenderår du fyller 22 år.