https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  7,5HP

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

 • Kategorier:

  Data, IT & grafik

 • Kontakt

  Peter Parnes
  Telefon: 0920-491033
  E-post: Peter.Parnes@ltu.seDesign av dynamiska webbsystem, 7.5hp

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig breda kunskaper inom området dynamisk webbteknik samt djup kunskaper inom en del av området. Kursen innefattar databasgenererade webbsidor, teknik för överföring av data samt dynamisk interaktion mellan klient (webbläsare) och server (webbserver).

Studenten ska kunna

 • Bygga ett dynamiskt webbsystem utifrån egna och publikt tillgängliga programmoduler.
 • Skapa ett programgränssnitt för kommunikation mellan webbklient och webbserver.
 • Med brett kunnande inom området webbteknik förstå samband på systemnivå och tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas genom redovisning av koncept för modern teknik för klient-server kommunikation, säker hantering av användarinformation samt användargranssnittsdesign.
 • Ha en god förståelse för etiska problem kopplat till hantering av känsligt data relaterat till individer.
 • Modellera, simulera, förutsäga och utvärdera webbsystem även med begränsad information. Det visas genom laboration och egenutvecklad prototyp inklusive förarbete och analys av resultat.
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas genom redovisning av projektarbete och fördjupningsstudie med identifiering av fortsatt arbete.