Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Välkommen till Kartotek

Vi arbetar med utbildning inom mätning, kartteknik och GIS.

På Kartotek utbildar vi främst Mätnings- och karttekniker/ingenjörer men vi erbjuder också företagsanpassade kurser inom området. Våra utbildningar äger till största delen rum i våra lokaler i Solna. Företaget äger en modern instrumentpark som, när den inte behövs i utbildningarna, kan hyras ut.

Kartotek har under 20 år utbildat mer än 500 studenter, varav så gott som alla fått jobb efter examen. Vi har ett mycket gott samarbete med branschen som består av kommuner, olika konsultbolag, byggföretag och statliga verk såsom Lantmäteriet och Sjöfartsverket. Efterfrågan på mät- och karttekniker/ingenjörer är idag mycket stor och beräknas vara det i många år framöver.

Mätnings- och kartteknik

- en yrkeshögskoleutbildning

Är du intresserad av kartor och samhällsbyggnad tillsammans med moderna mätinstrument så är vår 2-åriga utbildning till mät- och karttekniker/ingenjör något för dig. Den leder fram till flera spännande och omväxlande yrkesroller där du kan arbeta både utom- och inomhus.

Förkunskaper

Allmän behörighet för högskolestudier med godkänt
betyg i kurserna matematik B och svenska B eller motsvarande. Goda
kunskaper i datorhantering underlättar inlärningen.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga