Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Försäljning & Marknadsföring?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Customer Experience Management

I dagens samhälle är upplevelser och en tydlig identitet viktiga byggstenar för företag och organisationer. Som konsumenter bildar vi vår uppfattning om företag och organisationer utifrån våra upplevelser av dem. Det kan vara i det fysiska rummet, t.ex. en butik eller en teater, via datorer och mobiltelefoner, den personal vi möter och av det vi konsumerar. För att bygga ett starkt varumärke krävs att man på ett systematiskt sätt designar dessa upplevelser så de tillsammans förmedlar en trovärdig identitet.

Programmet ”Customer Experience Management” utgår från en kunds helhetsupplevelse av ett företag. Upplevelser skapas i en rad olika beröringspunkter mellan kunden och företaget/organisationen. Ett företag/organisation måste då ha en strategi för att kunna samordna och leda hur företaget/organisationen skapar upplevelser för kunden. Till exempel är produkten eller tjänsten man köper central, men även hur och var du köper och konsumerar den, och vilka människor som är inblandade.

Programmet ger dig förutsättningar att arbeta inom kunskapsfältet mellan två centrala ämnesområden – Företagsekonomi och Design – där Digitalisering är ett viktigt tema. Dessa kunskapsfält behövs för att inte bara förstå hur kundupplevelser skapas och påverkas, utan även för att kunna förändra och utveckla nya koncept i företag och organisationer. Som student kommer du att bli en del av en dynamisk och intensiv lärandemiljö som kombinerar akademisk kunskap och aktuell forskning med nära kontakter med företag och organisationer. Genom samarbetet mellan Design och Företagsekonomi kommer du att befinna dig mellan kreativ energi och logisk strategi under utbildningen. Utbildningen ställer stora krav på din förmåga att samarbeta och bidra till din och dina studiekamraters inlärning.

Programmet är framtaget i nära samarbete med näringslivet och under utbildningen samarbetar du med våra partnerföretag, vilka bidrar med sin kunskap och kompetens inom hur design kan vara värdeskapande, lönsam och hållbar. Du kommer att bygga kompetens inom en rad områden. Inom företagsekonomi kommer du bl.a. att utveckla förmågor inom kommunikation, marknadsföring, ledarskap, digitala affärer och internetmarknadsföring. Inom design kommer du att lära dig verktyg för olika designprocesser, både för att ta fram material för traditionell kommunikation, och för att kunna skapa rumsliga miljöer. Du har även möjlighet att studera utomlands vid ett av våra partneruniversitet i Europa, USA och Asien.

Karriär

Programmet ”Customer Experience Management” öppnar stora möjligheter för din framtida karriär. Eftersom kundupplevelser är centrala för de flesta organisationer kan du komma att arbeta som projektledare, konceptutvecklare, kommunikatör, marknadsförare eller som egen företagare. Dessutom kan du under utbildningen börja bygga ditt personliga nätverk med våra partnerföretag.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga