https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Campus Mölndal
Campus Mölndal

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Mölndal, Distansutbildning, Alingsås

 • Längd

  2 år ( 400 Yh-poäng)

 • Lärosäte

  Campus Mölndal

 • Sista ansökningsdatum

  Öppet för sen anmälan

 • Startdatum

  aug/ sep 2022, 2023, 2024

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Data, IT & grafik

 • Kontakt

  Annika Lund

  Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)

  .NET-utvecklare & Cloudutvecklare

  0731-46 34 43

  annika.lund@molndal.seCloudutvecklare

Bli molnexpert och utveckla flexibla verksamhetslösningar. Utbildningen i Cloudutveckling ger dig kunskaper inom objektorienterad programmering och lär dig att utveckla och drifta olika molnapplikationer.

Vi ger dig verktygen att hantera molnteknologier som Azure, Google och AWS. Lär dig utveckla system med god kodstandard och struktur, versionshantering och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD).

Som Cloudutvecklare kommer du att ingå i ett nära samarbete med ditt team. Under utbildningen kommer du att arbeta i konkreta projekt och lära dig att utveckla och leverera produkter genom den flexibla projektmetoden Scrum. I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. Utbildningen avslutas med en 20 veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

 

Utbildningsplan

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

 • Objektorienterad programmering i, 30 Yh-poäng
 • Arkitektur, test och kvalitetssäkring, 60 Yh-poäng
 • Från kund till produkt, 10 Yh-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
 • Introduktion till Cloudutveckling, 10 Yh-poäng
 • Grundläggande molnapplikationer, 40 Yh-poäng
 • Skalbara molnapplikationer, 40 Yh-poäng
 • Att drifta molnapplikationer, 60 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 100 Yh-poäng

Karriär

Utbildningen förbereder dig inför en yrkesroll som Cloudutvecklare, en kompetens som har stor efterfrågan i IT-branschen. Allt fler företag använder molnbaserade tjänster. Oavsett om du kommer arbeta vidare via ett konsultbolag eller med egna projekt i en organisation, är behovet av kompetens inom molnutveckling stort.

Efterfrågad utbildning

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på Cloudutvecklare och -arkitekter är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga inom de områden utbildningen behandlar.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket.

Snabbfakta

 • Startar Augusti/september 2022, 2023 och 2024
 • Längd 400 Yh-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Platsbunden: Mölndal / Distans: Alingsås
 • Särskilda förkunskaper Matematik 2c och Programmering 1
 • Praktik 100 YH-poäng (LIA)
 • CSN- Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.