https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  300hp

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighetSärskild behörighet

 • Examen

  Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik

 • Kategorier:

  El & Elektronik
  Teknik

 • Kontakt

  Andreas Almqvist
  Telefon: 0920-492407
  E-post: Andreas.Almqvist@ltu.se

  Fredrik Sandin
  Telefon: 0920-493163
  E-post: Fredrik.Sandin@ltu.seCivilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Högskolepoäng

Utbildningen för dig som vill arbeta med avancerad teknikutveckling och forskning. Den här utmanande utbildningen ger dig gedigen teoretisk kompetens integrerad med praktiska färdigheter, allt för att du ska kunna möta morgondagens utmaningar inom näringsliv, samhälle och akademi.

Utbildningen kombinerar de klassiska områdena teknisk fysik och elektroteknik, som är centrala inom teknikutveckling och naturvetenskap. Utbildningen ger dig en bred teknisk och naturvetenskaplig kompetens och du lär dig behärska användbara ingenjörsverktyg. Dina färdigheter inom matematik, fysik och elektroteknik kan leda till arbete inom många olika områden, till exempel teknisk utveckling eller forskning.

Utbildningens innehåll

De första åren får du en gedigen grund i matematik, fysik och elektroteknik samtidigt som du lär dig använda viktiga ingenjörsverktyg och att arbeta i projekt. De två sista åren specialiserar du dig inom en inriktning som avslutas med ett större projekt och ett examensarbete, där du har möjlighet att samarbeta med ingenjörer på företag eller forskare inom akademin.

Inriktningar

Utbildningen har tre olika inriktningar som har utformats utifrån näringslivets behov och universitets forskningsprofil.

Beräkningsteknik och fysik

Här ligger fokus på metoder för att modellera och simulera beteendet hos tekniska och fysikaliska system. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupade kunskaper om beräkningsmetoder inom ett antal olika tillämpningsområden.

Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem

Du lär dig metoder för att mäta olika fysikaliska fenomen samt analysera och tolka signaler i sensorsystem. Här har du möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupad förståelse för modellering av fysikaliska fenomen och hur man konstruerar sensorsystem.

Elektroniksystem och reglerteknik

Du lär dig metoder för att analysera, modellera och konstruera elektroniska och mikrodatorbaserade system för mätning och reglering. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig en fördjupad förståelse för konstruktion och tillämpning av sådana system.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta med forskning och innovation inom både små och stora företag, och du har möjlighet att göra karriär som specialist eller som chef. En del fortsätter med forskarstudier vid ett universitet för att erhålla doktorsexamen, vilket möjliggör en karriär även inom akademin.