https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Åsa Wikberg
    Telefon: 0920-491342
    E-post: Asa.Wikberg-Nilsson@ltu.seCivilingenjör Teknisk design 300hp

Var med och utveckla framtidens produkter, tjänster, miljöer och system. Kreativa, innovativa och självständiga designingenjörer som kan skapa hållbara lösningar med utgångspunkt från människors behov och förutsättningar är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Genom gästföreläsare och industrinära projekt får du en direkt introduktion till ditt kommande yrkesliv. Programmet ger en gedigen och balanserad bas inom användarcentrerad design och konstruktion. Ett väletablerat internationellt samarbete med universitet och forskningsinstitut i Europa och övriga världen, gör det möjligt att förlägga en termin av studierna utomlands. Utbildningen inom teknisk design vid Luleå tekniska universitet har över 30 års erfarenhet av att utbilda ingenjörer som idag är verksamma över hela världen, till exempel som produkt- och produktionsutvecklare.

Utbildningens innehåll

Under de tre första åren blandas programspecifika kurser inom designmetodik, designteori, ergonomi, människa- maskininteraktion, skissteknik och modellbyggnad med grundläggande kurser inom matematik, ekonomi, fysik och teknik. Under det fjärde och femte året läser du någon av inriktningarna produktdesign eller produktionsdesign och läser då uteslutande kurser inom inriktningsområdet. Att kunna samarbeta med andra och kommunicera i tal-, bild- och skriftform är mycket viktigt för en civilingenjör i teknisk design. En stor del av undervisningen sker därför i form av projektarbeten med övningar inom muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. Lärarna på teknisk design arbetar i hög grad med projektbaserad undervisning, både i form av verklighetsnära projekt och i direkta samarbeten med företag.

Inriktningar

Produktdesign lär dig utveckla framtidens produkter. Du får gedigna kunskaper inom konstruktion, ergonomi och industridesign samt metoder och verktyg som hjälper dig att hantera hela processen från identifiering av användarbehov till prototyputveckling och slutprodukt. Efter denna inriktning kan du till exempel jobba som produktutvecklare och industridesigner.

Produktionsdesign handlar om att skapa och utforma morgondagens industrimiljöer som gör att människa och teknik kan samverka på ett optimalt sätt. Du får metoder, verktyg och kunskap för att hantera utvecklingsprocessen och kunna designa socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara arbetsplatser. I den avslutande projektkursen jobbar du i ett projektteam gentemot en uppdragsgivare.

Var kan jag jobba?

Du kan jobba som produktutvecklare, industridesigner, studioingenjör, design manager, konstruktör, interaktionsdesigner, user experience- och human factors expert, produktionstekniker eller arbetsmiljöingenjör. På mindre företag kan din roll omfatta både konstruktion och design, i ett större företag strategisk utveckling och projektledning av produkt- eller produktionsdesign.