https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  300HP

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

  Civilingenjörsexamen, rymdteknik

 • Kategorier:

  Teknik

 • Kontakt

  Lars-Göran Westerberg
  Telefon: 0920-491268
  E-post: Lars-Goran.Westerberg@ltu.se

  Johnny Ejemalm
  Telefon: 0980-67533
  E-post: Johnny.Ejemalm@ltu.seCivilingenjör Rymdteknik 300 h


På Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik lär du dig att utveckla ny teknik inom rymdområdet. Kanske kommer du att bygga satelliter, studera jordens klimat eller utforska solsystemet. Rymdområdet har en internationell prägel och många gör sitt examensarbete utomlands.

Din specialisering i rymdteknik får du i Kiruna där en för Europa unik rymdforskningsmiljö byggts upp. Vid Luleå tekniska universitet i Kiruna utvecklas en avancerad forskningsmiljö för nanosatelliter och ett Mars-laboratorium. Vid Institutet för rymdfysik bygger man satellitinstrument för färder till andra planeter. Från Esrange sänder man upp sondraketer och jättelika höghöjdsballonger för bl a ozonforskning och vid den internationella radarorganisationen EISCAT studeras meteorer och norrsken. Programmets fem första terminer är förlagda till Luleå varefter byte av studieort görs till Kiruna.

Utbildningens innehåll

De första fem terminerna läser du grundläggande matematik, fysik och teknik vid campus Luleå. Dina studier börjar med ett basår med mycket matematik och fysik, i stort sett gemensamt för de flesta civilingenjörsprogram, men också inkluderande en fördjupning av matematik och fysik mot vad som är lämpligt för en rymdtekniker. Därefter läser du teknikkurser som är viktiga för just utbildningen i rymdteknik, såsom elektromekaniska system, mät- och reglerteknik, hållfasthetslära, fluidmekanik, elektronik och programmering.

Din rymdspecialisering får du under de följande fyra terminerna, då du läser vid Avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Du lär dig principerna för typiska rymdinstrument och studerar de speciella förhållanden som råder i rymden, till exempel strålningsmiljö, heta plasmor, magnetfält och mikrometeoriter. Du läser ett antal kurser inom specifika rymdområden och väljer under utbildningens gång mellan två fasta specialiseringar (examensinriktningar) inom rymdteknik. Din studietid i Kiruna ger dig en god inblick i svensk och internationell rymdforskning med möjlighet att delta i raket- eller ballongprojekt.

Utbildningens sista termin ägnar du åt ett forskningsnära examensarbete vid något företag eller universitet, i Sverige eller utomlands. I Kiruna träffar du andra rymdstudenter från hela världen som följer något av de tre internationella masterprogrammen.

Inriktningar

Rymdfarkoster och instrumentering

Du utvecklar en förståelse för hur satelliter är konstruerade, hur de styrs samt hur man kommunicerar med satelliterna. Du lär dig att planera och konstruera utrustning för satelliter, raketer och höghöjdsballonger och lär dig hur signaler från dessa analyseras. Utbildningen ger dig ett kunnande om tekniska system som är användbart inom många områden.

Rymdens och atmosfärens fysik

Du lär dig fysiken bakom fenomen i rymden och jordens atmosfär. Det handlar bland annat om solsystemet, växthuseffekten och klimatförändringar samt metoder för hur fenomen i rymden och atmosfären observeras med moderna instrument från jorden och rymden.

Var kan jag jobba?

Du får en bred kompetens inom teknik och naturvetenskap med rymdteknik eller atmosfärsfysik som centralt tema. Du kan exempelvis arbeta på något svenskt eller utländskt företag inom rymdbranschen, eller så vill du kanske fortsätta med forskarstudier. Arbetsuppgifter kan t ex röra satellitkonstruktion, satellitnavigering, fjärranalys eller miljöstudier.