https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala

 • Längd

  5 år, 300 hp

 • Lärosäte

  Sveriges lantbruksuniversitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  21 augusti

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 9Områdesbehörighet A9

 • Examen

  Programmet ger dig en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen (utfärdas av Uppsala universitet).

 • Kategorier:

  Ingenjör
  Miljö & Hållbarhet
  TeknikSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet och ger dig kunskap att utveckla och använda nya tekniker för att minska belastningen på miljön.

För att tackla miljö- och vattentekniska problem krävs nya synsätt och helhetslösningar, utmaningar som du som i miljö- och vattenteknik kommer att arbeta med.

Den snabba materiella utvecklingen i Sverige och i världen har lett till stora belastningar på miljön. Vi måste därför utveckla nya tekniker för att förstå och minimera miljöbelastningen. Det krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika aktörer i samhället för att komma till rätta med miljöproblemen. Miljö- och vatteningenjören förstår sambandet mellan tekniska processer, samhällsfunktioner och miljöeffekter.

Det här läser du på programmet

Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten) som i de miljötekniska användningsområdena inom produktion och forskning. I utbildningen ingår att inhämta och tolka information från olika miljöer med hjälp av mät- och modelleringsmetoder, och du får en inblick i hur det är att arbeta med utvecklingsprojekt inom miljö- och vattenteknikområdet. Undervisningen är kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner.

Under årskurs ett och två bygger du upp en gedigen grund genom att få en introduktion till området miljö- och vattenteknik samt läser kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt. Under årskurs tre får du tillämpa dessa kunskaper i kurser i meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. I årskurs fyra och fem väljer du att specialisera dig inom olika terminsblock där vi, utöver att läsa blockspecifika kurser, i projekt genomför arbetsuppgifter och övar i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Terminsblocken ges inom uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement samt ekosystemmodellering. Utbildningen avslutas med en termins självständigt examensarbete då du kan rikta in dig på det du är mest intresserad av. Examensarbetena utförs i regel på företag, myndigheter eller universitet.

Framtidsutsikter
Civilingenjörer i miljö- och vattenteknik är efterfrågade. De kan arbeta inom ett brett teknikområde där det gäller att sammanföra kunskap från olika områden. Det finns arbetstillfällen på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter.

Utlandsstudier
Det finns möjligheter för studenterna på programmet att åka utomlands under utbildningen. Bland studenterna är det vanligt att kombinera miljöengagemang med att åka utomlands för att studera eller göra examensarbete. Kina, Indien, Australien, England och Nya Zeeland är exempel på länder som är populära att åka till.

Examen
Programmet ger dig en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen (utfärdas av Uppsala universitet).