https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala

 • Längd

  5 år, 300 hp

 • Lärosäte

  Sveriges lantbruksuniversitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  21 augusti

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 9Områdesbehörighet A9

 • Examen

  Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Examen utfärdas av Uppsala universitet.

 • Kategorier:

  Ingenjör
  Miljö & Hållbarhet
  TeknikSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Civilingenjör i energisystem

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får du verktyg att utveckla hållbara energisystem på nationell och global nivå.

Genom att läsa till civilingenjör i energisystem är du med och utformar hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning. Här får du kunskap om den hållbara energianvändningen, både ur ett globalt och nationellt perspektiv.

En väl fungerande energiförsörjning är en förutsättning för ett modernt och utveckliat samhälle. Ett energisystem omfattar hela processen från råvara till att någon använder den producerade energin.

Dagens energisystem bidrar dessvärre till global miljöförstöring och utarmar våra naturresurser. Därför ställer politiker, marknadsaktörer och konsumenter krav på att energisystemen ska utvecklas och förändras. Energifrågorna har blivit en av våra viktigaste samhällsfrågor.

Det här läser du på programmet

Programmet har utvecklats för att ge dig en bred grundläggande utbildning. Arbetsformerna varierar och innehåller bland annat föreläsningar, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Den röda tråd som följer dig genom årskurserna är hållbar energiförsörjning och energianvändning.

I årskurs ett och två får du goda baskunskaper i fysik, kemi och biologi, matematik och programmering som krävs för att ta fram ny energisnål och klimatsmart teknik.

Från årskurs tre inriktar du dig mer på de rent energitekniska delarna. De kurserna ger dig kunskaper om såväl etablerade som nya energisystem. I årskurs fyra och fem får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. Ett viktigt inslag i programmet är också energiomvandlingsprocesser för effektivare elproduktion. I kurser som systemanalys och reglerteknik får du redskap för modellering och optimering av energisystem.

Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, ledarskap och miljörätt.

Du läser oftast tre kurser parallellt. Ett betydande inslag i utbildningen är studiebesök och exkursioner. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. I flera kurser finns alternativa examinationsformer som hemtentor, projektarbeten och seminarier.

Examensarbete
Utbildningen avslutas med ett större självständigt arbete i årskurs fem. De flesta examensarbeten görs i samarbete med näringslivet. Examensarbetet kan även genomföras utomlands.

Framtidsutsikter
Efterfrågan på civilingenjörer inom energiområdet är stor och löneutvecklingen är god.

Utlandsstudier
Du har goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Det är vanligast att åka till engelskspråkiga länder som Australien, Kanada, USA, Storbritannien, Irland och nya Zeeland men även länder som Tyskland, Japan och Frankrike är populära. Du kan läsa kurser inom energiområdet och ta med dessa i din examen.