https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Påhlmans Handelsinstitut
Påhlmans Handelsinstitut

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Påhlmans Handelsinstitut
  Tel: 010-157 64 34
  Mail: info@phi.sePåhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut

Vi erbjuder näringslivsanpassade kvalitetsutbildningar inom ekonomi, juridik och kommunikation. YH-utbildningar samt utbildningar och kurser på heltid och deltid. Sätt fart på karriären redan idag!Läs mer

Certifierad Researcher, online


Är du nyfiken, driven och lösningsinriktad och kan tänka utanför boxen? Låter det spännande att göra personkartläggningar? Om du vill arbeta seriöst med att ta fram och presentera fakta så är det här utbildningen för dig. Undervisningen som sker i klassrum dagtid webbsänds samtidigt.

Om utbildningen Certifierad Researcher, online

När du väljer Påhlmans kan du vara säker på hög kvalitet på både lärare och innehåll. Arbetsgivare vet att vi levererar kompetens.
Därför är studier hos Påhlmans en förstärkande faktor i ditt CV. Certifierad Researcher är den mest omfattande utbildningen inom research i Sverige.

Start måndag 7 mars 2022.
Avslutning med certifiering 
måndag 20 juni kl. 14.00

Lärarledd undervisning ges enligt schema i klassrum med webbsändning under två heldagar, måndagar och tisdagar kl 09.00 - 16.00 samt fredagar kl 09.00 - 12.00 eller 09.00 -16.00. Egen studietid tillkommer.
Inom kort kan du se schemat här. (Med reservation för ändringar.)
  
Utbildningen genomförs på deltid under 15 veckor (147 timmar á 55 minuter) varav de sista fyra veckorna ges möjlighet till praktik. Tentamen sker fredag 3 juni för att bli certifierad. 

Tidigare deltagare

- Du måste vara oerhört flexibel och modigt påstridig - det var magiskt.
- Jag fick ut det jag ville av utbildningen - klassens sammanhållning var fantastisk!
- Intressanta föreläsare, och speciellt bra att vi fick testa våra kunskaper i praktiken i olika miljöer.

- Lätt att kontakta läraren med frågor om utbildning och praktik - det skapar förtroende.

Mål

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna genomföra avancerade researchuppdrag inom företags- och personresearch.
Du kommer att behärska offentlighetsprincipen, informationssökning, källhantering, myndighetsgranskning samt research inom rättsområdet.

Som färdig researcher kan du arbeta på

 • medieredaktioner
 • rekryteringsföretag
 • intresseorganisationer
 • produktionsbolag
 • omvärldsbevakningsföretag
 • säkerhetsföretag

Tidigare deltagare: - Har som researcher tagit konsultuppdrag för en advokatfirma ett antal gånger och upplägget kan se olika ut: exempelvis researcha om intrång i ett patent har skett i de länder där patentet gäller eller att samla in research inför rättegång i brottmål.

Utbildningen är gångbar även internationellt men delar av den tar avstamp i offentlighetsprincipen som är en svensk lagstiftning.
Dock har många länder börjat anamma liknande principer som till exempel Freedom of informations act i USA.

Behovet av information som beslutsstöd ökar hela tiden inom de flesta branscher och företag. 
Exempel: Research inom säkerhetsbranschen används som underlag för analyser av hotbilder av olika slag: en vanlig arbetsuppgift kan vara att göra bakgrundskontroller och personkartläggningar. Som en del i det tar researchern fram en bred personbild innehållande juridisk, ekonomisk och social information. Research består av tre delar: dokument, intervjuer och på plats, där den sistnämnda inom säkerhet är spaning. Utbildningen berör de två första nämnda delarna.

Program

Vecka 10: Introduktion, researchkunskap och metodik, 15 tim
Lärare Jenny Heed

• Introduktion
• Researchmetodik
• Källhantering och källkritik
• Intervjuteknik
• Underrättelsecykeln
• Planering
• Insamling och analys

Vecka 11: Offentlighetsprincipen, 15 tim
Lärare: Nils Funcke

• Efterforskningsförbud
• Överklagan
• Begäran
• Sekretess
• Meddelarfrihet
• Handlingstyper

Vecka 12: Personkartläggning och OSINT, 15 tim
Lärare: Jenny Heed

• OSINT - Öppna källor: personkartläggning
• Familjebild
• Ekonomisk bild
• Medial bild
• Juridisk bild

Vecka 13: Personkartläggning/Företagsresearch, 15 tim
Lärare Jenny Heed

• OSINT - Webbaserade källor, research för person och företag, sociala medier

Vecka 14: Företagsresearch, 18 tim
Lärare: Eva Hansson

• Ekonomisk huvudbok
• Beslut
• Redovisning
• Ägarförhållanden
• Nyckeltal
• Analys

Fredag heldag 09:00-16:00.

Vecka 15: Påsklov

Vecka 16: Rättsresearch 12 tim
Lärare Peter Isaksson

• Grunderna i straffrätt
• Åtal
• Rättsliga dokument och domar
• Förundersökning och slasken
• Påföljd
• Lagstiftningsgången
• Stora grävuppgiften
• Casepresentationer
• Analys och feedback

Vecka 17: Omvärldsbevakning, 12 timmar
Lärare: Eva Hansson

• Trendspaning
• Marknadsanalys

Vecka 18: Arkiv och sökdatabaser, praktiskt lärande 18 tim - genomförs i Stockholm 2-4 maj 2022.
Lärare: Jenny Heed

• Stadsarkivet
• Riksarkivet
• Kungliga biblioteket

Vecka 19-20: Webcontent 27 tim
Lärare: Jenny Heed

• Sökdatabaser
• Webbmonitorering
• RSS flöden
• Data- och registerutdrag från myndigheter

Gästföreläsare

Utbildningen innehåller tre gästföreläsare inom brottsutredning, bolagsanalys eller statistik och presenteras vid utbildningsstart. Dessa genomförs oftast på fredagar och av upphovsrättsliga skäl spelas de inte in och ses som ett komplement till undervisningstimmarna.

Lärande

Utbildningen bedrivs enligt pedagogiken aktionsbaserat lärande som tar avstamp i att den studerande ska göra, tillämpa och reflektera för att på bästa sätt memorera sina nya kunskaper och även få reell kompetens. Vi strävar efter att allt som undervisas ska möta verkligheten i form av övningar i skarpt läge: det är då vi lär av varandra som bäst under de efterföljande reflektionerna.

Den studerande får ett eget case första veckan för att sedan arbeta med det löpande och redovisa mot slutet.

Undervisningen är lärarledd i klassrum för de deltagare som har möjlighet att närvara i Stockholm och webbsänds samtidigt för deltagare som bor på annan ort. Vissa lektioner spelas in efter överenskommelse med lärare och deltagare. 

Under utbildningen hösten 2019 fick de deltagare som ville praktisera på varsin praktikplats: hälften av dessa fick erbjudande om arbete efteråt. 

Våra lärare

är aktivt yrkesverksamma inom de ämnen de undervisar i och regelbundna utvärderingar säkerställer att pedagogiken ligger på en hög nivå.

Studielitteratur

I kursdelen Offentlighetsprincipen tillkommer cirka 300 kronor för boken som du köper själv, gärna innan start: "Offentlighetsprincipen - Praktik och teori" av Nils Funcke från förlaget Studentlitteratur AB, senaste upplagan.

Under din studietid på Påhlmans Handelsinstitut så får du rabatt på Bokus och på Akademibokhandeln.

Samarbetspartners och praktik

Praktik är inget krav för certifieringen utan något som du väljer att göra och själv skaffar med support av lärarna på Påhlmans Handelsinstitut om du önskar. Vi har ett omfattande nätverk av samarbetspartners som tar emot praktikanter, bidrar med gästföreläsningar, ger researchuppdrag till våra deltagare och välkomnar studiebesök.
Praktiken alternativt researchuppdraget planeras i samråd med deltagaren och samarbetspartnern. Givetvis efter individuella förutsättningar och helst efter teoriveckorna: mellan 23 maj-23 juni, men du kan starta tidigare om uppdraget kräver.

Certifiering

ingår i avgiften och är frivillig: du gör en skriftlig tentamen efter teoriveckorna och med godkänt resultat på den samt presentationen av ditt case så erhåller du certifikat.

Om du väljer att inte certifiera dig och har minst 70% i närvaro får du ett intyg efter avslutad utbildning.