https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Påhlmans Handelsinstitut
Påhlmans Handelsinstitut

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Tel: 010 - 157 64 34
  Mail: info@phi.sePåhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut

Vi erbjuder näringslivsanpassade kvalitetsutbildningar inom ekonomi, juridik och kommunikation. YH-utbildningar samt utbildningar och kurser på heltid och deltid. Sätt fart på karriären redan idag!Läs mer

Certifierad Löneadministratör med personaladministration, online


Tilltalas du av att arbeta med siffror och personalfrågor? Vår yrkesinriktade, breda deltidsutbildning online ger dig reella kunskaper i hela lönehanteringsprocessen och HR-arbetet. Du väljer startdatum.

Om kursen Certifierad Löneadministratör med personaladministration, online

Du lär dig att från början hantera löneberäkningar genom att räkna lön manuellt och registrera löner i Fortnox Lön samt Fortnox Lön Plus, detta givetvis utifrån aktuella lagar och regler. Teori och datapass varvas i delarna Löneadministration I och II. Du får också grundläggande, användbara kunskaper i Arbetsrätt I och Personaladministration. 
Men den här utbildningen är du väl rustad för utmaningar inom lönehantering på en HR-avdelning.

Vi erbjuder löpande starter vilket ger dig friheten att själv välja när du vill börja dina studier. Du har tillgång till alla kursdelar under 12 månader.

Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper om du har fullgjort alla obligatoriska moment i respektive kursdel. Du kan certifiera dig i Personaladministration samt Löneadministration I och II genom en tentamen i respektive ämne vilket ger ytterligare tyngd i ditt CV.

 

"Tack så mycket för en bra kurs och all hjälp under tiden, läraren var toppen!"
Tidigare deltagare Personaladministration ht 2019

"Är väldigt nöjd med kursen, upplägget var bra. Toppen att kunna studera hemma i lugn och ro."

Tidigare kursdeltagare Arbetsrätt I ht 2019

Program

Arbetsrätt I, 12 tim

 •  Lagen om anställningsskydd/LAS
 •  Arbetsmiljölagen
 •  Medbestämmandelagen/MBL
 •  Kollektivavtal
 •  Sjuklönelagen
 •  Ledighetslagen
 •  Diskrimineringslagen
 •  Skatter och traktamenten

Personaladministration, 45 tim

 • Inledning till Personaladministration
 • Strategisk PA
 • Ledarskap
 • Rekrytering
 • Att anställa
 • Arbetsrättsligt perspektiv: korttidspermittering, hemförlovning och prolongering
 • Konflikthantering
 • Arbetstider och ledighet
 • Personalekonomiskt perspektiv
 • Avveckling

Löneadministration I, 33 tim

 •  Arbetstider
 •  Lön, sjuklön och ledighet
 •  Löneregistrering och upplägg av egna lönearter
 •  Traktamenten och reseräkningar
 •  Sociala avgifter
 •  Preliminärskatt
 •  Löneadministration - Fortnox Lön 

Löneadministration II, 36 tim

 •  GDPR
 •  Lär dig läsa kollektivavtal - vi tittar på två olika typer av avtal
 •  Pensioner
 •  Rehabilitering
 •  Arbetstidsförkortning och förkortning
 •  Representation
 •  Långtidssjuk och deltidssjuk
 •  Slutlön med all semesterberäkning
 •  Semesterårsavslut, semesterlöneskuld och semesterplanering
 •  Lönerevision
 •  Statistik till SCB och Svenskt Näringsliv
 •  Använda internet för att hämta information till löneprogrammet
 •  Använda resultatenheter/avdelningar/projekt
 •  Rapporter (skapa egna till företaget)
 •  Löneadministration - Fortnox Lön Plus

En studietimme = 55 minuter.

Vad leder utbildningen till?

Utbildningen har förutsättningar att leda till en mycket intressant yrkesroll. När det utannonseras tjänster för HR-assistenter finns det ofta ett önskemål om att den sökande ska ha erfarenhet av löneprocesser och lönekörningar. Det innebär att utbildningen kan öppna upp möjligheten för en anställning på en HR-avdelning, något som annars kan vara en utmaning om du saknar universitetsutbildning.
Läs hela intervjun med projektledare Ylva.

Mål

Efter utbildningen kan du sköta hela lönehanteringsprocessen samt hantera grundläggande personalfrågor.

Lärare

 • Våra lärare är aktivt yrkesverksamma inom de ämnen de undervisar i.
 • De regelbundna utvärderingar med deltagarna säkerställer att pedagogiken ligger på en hög nivå.
 • Se en kort film med lärare Pia Eriksson här.

Certifiering

Efter kursdelarna Personaladministration, Löneadministration I och II har du möjlighet att skriva tentamen online i respektive ämne på bestämd dag och tid. Provtiden är begränsad till tre timmar från påkoppling till att du skickar in provet till din lärare. Läraren gör provet tillgängligt för dig i studieplattformen den dag och tid som ni kommer överens om.

Avgift och anmälan

26 700 kronor exklusive moms.
33 375 kronor inklusive moms ( 25%).

 • Privatperson erbjuds möjlighet att delbetala, anges efter Anmäl dig här. Där har du också möjlighet att använda Swish.
 • Certifieringen i form av tentamen inklusive eventuell omtentamen ingår i avgiften.
 • Inom två kontorsdagar efter din anmälan får du inloggningsuppgifterna.
 • Som studerande på en utbildning hos oss får du gratis tillgång till tusentals kurser via LinkedIn Learning.
 • Förmånligt lån till avgiften.
 • Våra köpevillkor.