Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Teknik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Fältservicetekniker mobila arbetsmaskiner

Är du intresserad av fordon och ny teknik?

Satsa på en utbildning som ger dig en spännande framtid med intressanta arbetsuppgifter i Sverige och utomlands. Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kompetens, bland annat ellära och hydraulik.

Serviceteknikerutbildningen, som är förlagd till Ljungby, genomförs i samverkan med Sveriges ledande företag i branschen.

Inträdeskraven är avslutad 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande meriter genom arbetslivserfarenhet. Du får fördjupade kunskaper i bland annat maskinteknik, ellära, elektronik, digitalteknik och multiplexteknik. Praktiska delar som svetsning blandas med materialkunskap och IT-hjälpmedel för felsökning.

I utbildningen ingår också truckförarutbildning.

Varje termin gör du sex veckors LIA (Lärande i Arbete) på ett företag i branschen. Du kan få sommarjobb och goda möjligheter till utlandspraktik. Efter utbildningen är du en fältservicetekniker inom mobila arbetsmaskiner.

Utbildningsplan

Förkunskaper

Du som har grundläggande behörighet från fordons-, el-, teknik-, natur/skogsbruksprogrammen kan söka till utbildningen. Du kan även söka om du har yrkeserfarenhet från branschen och lämplighet för studierna.

Fältservicetekniker

 • Ellära, Elektronik, Digitalteknik och Multiplex
 • Hydraulik
 • Maskinstyrsystem
 • Materiallära och svets
 • Maskinteknik
 • Affärskultur och kommunikation
 • Fackengelska
 • Förarmiljö
 • Miljö och kvalitet
 • Företagsekonomi
 • Lyft och truck
 • Lärande i arbete
 • Examensarbete


Relaterade artiklar
Ställ en fråga