https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Påhlmans Handelsinstitut
Påhlmans Handelsinstitut

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  16 veckor deltid ( varav 4 veckors praktik)

 • Lärosäte

  Påhlmans Handelsinstitut

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  20 sep 2022

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Certifikat

 • Kategorier:

  Ekonomi, handel & administration

 • Kontakt

  Påhlmans Handelsinstitut
  Tel: 010-157 64 34
  Mail: info@phi.sePåhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut

Vi erbjuder näringslivsanpassade kvalitetsutbildningar inom ekonomi, juridik och kommunikation. YH-utbildningar samt utbildningar och kurser på heltid och deltid. Sätt fart på karriären redan idag!Läs mer

Certifierad Digital Löneadministratör med bokföring dag/deltid


Vill du ansvara för hela lönehanteringsprocessen och tycker om att arbeta med siffror och service?  Denna yrkesinriktade deltidsutbildning med möjlighet till praktik förser dig med professionella kunskaper inom lön samt ekonomi via Visma och HOGIA Lön. Bli anställningsbar!
 

Om utbildningen Certifierad Digital Löneadministratör med bokföring dag/deltid

Nytt innehåll 2022!

När du väljer Påhlmans kan du vara säker på hög kvalitet på både lärare och innehåll. Arbetsgivare vet att vi levererar kompetens. Därför är studier hos Påhlmans en förstärkande faktor i ditt CV.

Start tisdag 20 sep 2022 kl 09.00.
Avslutning med certifiering i februari 2023

 • Utbildningen genomförs under totalt 16 veckor: de 12 första består av lärarledda lektioner. Under de sista fyra veckorna ges möjlighet till praktik.
 • Avslutning sker efter praktiktiden med utdelning av certifikat/intyg på skolan.
 • Vi tar emot anmälningar fram till start och inom kort kan du se schemat här.

Mål

Efter utbildningen kan du arbeta digitalt som löneadministratör med hela lönehanteringsprocessen samt grundläggande löpande bokföring.

Våra deltagare

- Speciellt bra är att jag har lärt mig otroligt mycket under kort tid, efter utbildningen har jag kunnat byta jobb till en ny bransch.

- Lärarna Hasse samt Suzanne måste jag ge credit för de engagerade sig verkligen för att vi skulle lära oss så mycket som möjligt.

- Mycket bra upplägg i lönekurserna med en genomgång av det vi pratat om lektionen innan, så man fick möjlighet att repetera.

- Kursen var fantastisk! Korta och tydliga filmer med bra övningsuppgifter. Jag upplevde den mycket givande och har lärt mig mer än förväntat. Superbra! (Narcisa om Excel, online hösten 2020.)

Läs intervjun med Teodora som sadlade om från skönhetsbranschen efter 25 år.

Program

Arbetsrätt I grund, 12 tim

 • Lagen om anställningsskydd/LAS
 • Arbetsmiljölagen
 • Medbestämmandelagen/MBL
 • Kollektivavtal
 • Sjuklönelagen och ledighetslagen
 • Diskrimineringslagen
 • Skatter och traktamenten

Bokföring, 36 tim

 • Termer och begrepp – Bas 2015
 • Bokföringslagen
 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Bokföring i Visma Administration

Digital redovisning, 18 tim - NYHET!

 • Fakturaskanning
 • Avstämningar och notiser
 • Rapporter och arkivering

Löneadministration I, 33 tim

 • Löneadministratörens uppgifter och egenskaper
 • Kollektivavtal
 • Arbetstider: övertid och mertid
 • Sjuk: karensavdrag och sjuklön
 • Tjänst- och föräldraledighet
 • Semester
 • Traktamente och tjänsteresor
 • Förmåner
 • AGI-rapportering
 • Lönehantering i programmet Fortnox Lön

Löneadministration II, 20 tim

 • Sjuklöner och fördjupning i tjänstemannaavtalet
 • Löneväxling via bruttolöneavdrag
 • Tjänsteresor inom Sverige och utomlands
 • Långtidssjukskrivningar
 • Intermittent tjänstgöring
 • Slutlöner, semesterårsavslut, semesterskuld
 • Hantering av förmåner (fortsättning)
 • Föräldraledighet med föräldralön
 • Utmätning av lön Lönehantering i löneprogrammet Fortnox Lön
 • AGI, rapporter från lönesystemet

Digitala systemlösningar, 15 tim - NYHET!

 • API - Application Program Interface 
 • Vad är RPA och ERP
 • Funktioner
 • Processer och informationshämtning

Excel grund, 12 tim: online

 • Kursen ges via LearnEasy, läs mer här.

Affärsjuridik, 9 tim

 • Avtal
 • Fordringar
 • Köprätt

Du får tillgång till elevlicenser för programmen Visma Administration, och Fortnox Lön (en elevlicens per studerande).
Under studietiden kan du öva på att bokföra affärshändelser och göra lönekörningar utanför lektionstid: du har tillgång till din elevlicens för nämnda dataprogram i som längst fyra månader.

Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper om du har minst sjuttio procents närvaro. Du kan certifiera dig i Bokföring, Löneadministration I och II med en tentamen i respektive ämne: med godkända resultat har du ytterligare tyngd i ditt CV. 

Lärarna

 • Hans Eriksson är huvudlärare inom ekonomi. Han arbetar som ekonomikonsult och företagsrådgivare, är utbildad gymnasielärare och fastighetsmäklare. Intervju med Hasse.
 • Hassan är en jättebra lärare i lön!!! Fullt påläst och förberedd på sina lektioner och alla plus för hans vänliga och ödmjuka sida! skrev en studerande december 2020. Se en kort film med löne-lärare Hassan här.
 • De regelbundna utvärderingar med våra studerande säkerställer att pedagogiken ligger på en hög nivå.

Karriärcoachstöd till praktik

 • Under fyra veckor har du möjlighet att praktisera på ett företag eller organisation där du utvecklar dina nya kunskaper och bidrar med ditt kunnande.
 • Du söker aktivt själv efter en plats som motsvarar dina önskemål. 
 • Det är ditt ansvar att hitta en praktikplats och för att stötta samt underlätta för dig så har vi ett väl utvecklat samarbete med näringslivet: när vi får förfrågningar från företag och organisationer som vill ta emot praktikanter, så förmedlar vi kontakterna till våra studerande.

Innehåll i coachstödet

• Två timmars workshop om hur du skriver CV samt söker praktik
• Så hittar du företagen och de dolda jobben
• Att kontakta företag och öva intervjuteknik – vad ska jag tänka på?
• Stöd gällande kluriga frågor: - Företaget vill förlänga praktiken - ska jag tacka ja eller kräva lön?

Mål med coachstödet

Efter insatsen ska du ha en tydlig och klar bild över hur du aktivt söker och skaffar en praktikplats/ett arbete samt vara utrustad med relevanta ansökningshandlingar.

Informationsmöte och personlig rådgivning

 • Välkommen till informationsmöte inför utbildningsstart: mötet är max en timme och kostnadsfritt, vänligen anmäl dig här.
 • Du har även möjlighet att boka personlig rådgivning utefter de datum och tider som passar dig bäst.