https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Påhlmans Handelsinstitut
Påhlmans Handelsinstitut

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  16 veckor deltid (varav 4 veckor praktik)

 • Lärosäte

  Påhlmans Handelsinstitut

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  20 sep 2022

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Certifikat

 • Kategorier:

  Ekonomi, handel & administration

 • Kontakt

  Påhlmans Handelsinstitut
  Tel: 010-157 64 34
  Mail: info@phi.sePåhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut

Vi erbjuder näringslivsanpassade kvalitetsutbildningar inom ekonomi, juridik och kommunikation. YH-utbildningar samt utbildningar och kurser på heltid och deltid. Sätt fart på karriären redan idag!Läs mer

Certifierad Digital Ekonomiassistent med löneadministration dag/deltid


Bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent: med kunskaper om löpande bokföring, bokslut, företagsekonomi, affärsjuridik och löneadministration. I denna yrkesinriktade utbildning på deltid får du karriärcoachning och möjlighet till fyra veckors praktik. Bli anställningsbar! 
 

Om utbildningen Certifierad Digital Ekonomiassistent med löneadministration dag/deltid

Nytt innehåll 2022!

När du väljer Påhlmans kan du vara säker på hög kvalitet på både lärare och innehåll. Arbetsgivare vet att vi levererar kompetens. Därför är studier hos Påhlmans en förstärkande faktor i ditt CV.

Start m tisdag 20 sep 2022 kl 09.00.
Avslutning med certifiering februari 2023

 • Utbildningen genomförs under totalt 16 veckor, de 12 första består av lärarledda lektioner. Under de sista fyra veckorna ges möjlighet till praktik.
 • Avslutning sker efter praktiktiden med utdelning av certifikat/intyg på skolan.
 • Vi tar emot anmälningar fram till start och inom kort kan du se schemat här.

Vad är det för skillnad och likhet mellan arbetsuppgifterna för en ekonomiassistent och redovisningsassistent? 

Det är en hårfin, om ens någon skillnad mellan ekonomiassistent och redovisningsassistent. På den lite mer grundläggande nivån sysslar alla med bokföring i en eller annan form. Ibland gör redovisningsassistenten mer av bokslutsarbetet och hjälper ofta till med årsredovisningen, medan ekonomiassistenten jobbar med den dagliga bokföringen, reskontrabevakning och betalningar.

Mål

Efter utbildningen kan du arbeta digitalt som ekonomiassistent/redovisningsassistent med den löpande bokföringen, assistera vid bokslut samt utföra enklare löneadministration.

Våra deltagare

- Kursen var fantastisk! Korta och tydliga filmer med bra övningsuppgifter. Jag upplevde den mycket givande och har lärt mig mer än förväntat. Superbra!
Narcisa om Excel - Bas, online.

- Min praktik blev mitt jobb!
Läs intervjun med Jonathan

Program

Företagsekonomi, 12 tim

 • Olika företagsformers påverkan på bokföringen
 • Kalkyler
 • Kostnader och intäkter
 • Budgetering och ränteberäkning
 • Prissättningsmodeller

Bokföring, 36 tim

 • Termer och begrepp
 • Bas 2015
 • Bokföringslagen
 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Bokföring i Visma Administration

Digital redovisning, 18 tim - NYHET!

 • Fakturaskanning
 • Avstämningar och notiser
 • Rapporter och arkivering

Löneadministration I, 33 tim

 • Kollektivavtal
 • Arbetstider: övertid och mertid
 • Sjuk: karensavdrag och sjuklön
 • Tjänst- och föräldraledighet
 • Semester
 • Traktamente och tjänsteresor
 • Förmåner
 • AGI-rapportering
 • Lönehantering i programmet Visma Lön 600

Bokslut (förberedande bokslutsteknik), 15 tim

 • Redovisningslagar
 • Skatt 
 • Materiella/immateriella och finansiella anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar
 • Skulder och obeskattade reserver 
 • Eget kapital i AB
 • Periodiseringar

Digitala systemlösningar, 15 tim - NYHET!

 • API - Application Program Interface 
 • Vad är RPA och ERP
 • Funktioner
 • Processer och informationshämtning

Excel - Bas, 12 tim

 • Kursen genomförs online via LearnEasy, läs mer här.

Affärsjuridik, 9 tim

 • Avtal
 • Fordringar
 • Köprätt

Efter utbildningen så får du ett intyg på dina kunskaper om du har minst sjuttio procents närvaro. Du kan välja att certifiera dig i Bokföring, Bokslut och Löneadministration I med tentamen i respektive ämne vilket ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Du får också tillgång till elevlicenser (en per studerande) för Visma Administration och Visma Lön 600.  
Under utbildningen kan du öva på att bokföra affärshändelser och göra lönekörningar när du vill: du har tillgång till elevlicensen i som längst fyra månader.

Studielitteratur

införskaffar du själv och alltid senaste upplagan. Du erhåller detaljerad information i kallelsen ungefär tio dagar innan start. Böckerna heter:

 • "Bokföring från början"
 • "Bokslutet från början" (båda från Liber förlag och både faktabok samt lösningsbok).
 • "Räkna Lön I"
 • "Datahandledning" (båda från TiiChri förlag).

Karriärcoachstöd till praktik

 • Under fyra veckor har du möjlighet att praktisera på ett företag eller organisation där du utvecklar dina nya kunskaper och bidrar med dina nya kunskaper.
 • Du söker aktivt själv efter en plats som motsvarar dina önskemål. Det är ditt ansvar att hitta en praktikplats och för att stötta samt underlätta för dig så har vi ett väl utvecklat samarbete med näringslivet: när vi får förfrågningar från företag och organisationer som vill ta emot praktikanter så förmedlar vi kontakterna till våra studerande.

  Innehåll i coachstödet

  • Två timmars workshop om hur du skriver CV och söker praktik
  • Så hittar du företagen och de dolda jobben
  • Att kontakta företag och öva intervjuteknik – vad ska jag tänka på?
  • Stöd gällande kluriga frågor som: - Företaget vill förlänga praktiken, ska jag tacka ja eller kräva lön?”

Mål med coachstödet

Efter insatsen ska du ha en tydlig och klar bild över hur du aktivt söker och skaffar dig en praktikplats/ett arbete samt vara utrustad med relevanta ansökningshandlingar.

Förkunskaper

 • Du behärskar svenska i tal och skrift.
 • För att tillgodose dig utbildningen på bästa sätt är det önskvärt med grundkunskaper i matematik, (gymnasienivå) samt att du har arbetat något år. Arbetslivserfarenheten behöver inte vara inom ekonomi.

Lärare

 • Hans Eriksson är huvudlärare inom ekonomi. Han arbetar som ekonomikonsult och företagsrådgivare, är utbildad gymnasielärare och fastighetsmäklare. Intervju med Hasse.
 • Hassan Ranjbar är huvudlärare inom lön och har erfarenhet av att driva eget företag. Intervju med Hassan.
 • Våra lärare är aktivt yrkesverksamma inom de ämnen de undervisar i.
 • De regelbundna utvärderingar med våra studerande säkerställer att pedagogiken ligger på en hög nivå.

 

Informationsmöte och personlig rådgivning

 • Välkommen till informationsmöte inför utbildningsstart: mötet är max en timme och kostnadsfritt. Vänligen anmäl dig här.
 • Du har även möjlighet att boka personlig rådgivning utefter de datum och tider som passar dig bäst.