https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
KYH
KYH

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg, Malmö

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  KYH

 • Sista ansökningsdatum

  19 april

 • Startdatum

  HT 20

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Bygg, anläggning & fastighet

 • Kontakt

  Växelnummer: 08-410 821 20
  Mail: antagningen@kyh.seKYH Yrkeshögskola

KYH Yrkeshögskola

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.Läs mer

Byggproduktionsledare – ROT


Led och utveckla framtidens hållbara byggnadsprojekt inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

 • Spetskompetens inom ROT
  Under utbildningen rustas du med specialkunskaper inom ROT, då du i yrkeslivet arbetar med byggtekniker och tekniska lösningar från olika tidsperioder.
 • Utveckla ditt ledarskap
  Utbildningen innehåller flera kurser där du utvecklar dina ledaregenskaper och rustas med användbara verktyg inför din framtida yrkesroll.
 • Både kontor och ute på byggarbetsplats
  Som byggproduktionsledare spenderar du både tid på kontor och ute på byggarbetsplatser där du kontrollerar kvalitetsmål, upprättar och åtgärdar planer.

Om utbildningen

Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt, är den som ansvar för hela byggprocessen och ser till att arbetslaget jobbar mot samma mål.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om renoveringsprojekt, teknisk utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom ROT såsom byggnadstekniska lösningar från olika tidsperioder, stambyten, om kulturmiljölagen, energieffektivisering av äldre byggnader och olika renoveringstekniker. Utbildningen och yrket passar dig som drömmer om en ledande roll inom samhällsbyggnad.

Det är stor brist på kompetenta byggproduktionsledare inom ROT. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag, bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC. Som byggproduktionsledare arbetar du på tjänstemannanivån inom byggsektorn, där du är ett stöd till platschefen och planerar och leder det dagliga arbetet.

Det här lär du dig

 • Arkitekturhistoria och ROT-metoder
  Du lär dig om relevanta lagstiftningar och regelverk inom ROT-projekt. Du lär dig också metodik för genomförande av vanliga ROT-projekt, såsom stambyten och fasadrenovering.
 • Hållbarhet och energieffektivisering
  Under utbildningen får du studera om hållbarhet inom byggnadsprocessen, som exempelvis miljöklassificering, tekniska lösningar och vilka material som är bäst för att skapa energieffektiva byggnader.
 • Ledarskap
  Som byggproduktionsledare får du lära dig om organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning. Du lär dig även om projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback.

En dag på jobbet

Byggproduktionsledaren har en samordnande roll, vilket innebär att man har kunskap och håller sig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Inom ROT utgår man hela tiden från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns. Yrket ställer krav på att du som byggproduktionsledare har god kännedom om fastigheten och att du inför byggstarten gör en noggrann inventering för att undvika att stöta på stora problem. Du jobbar hela tiden nära de som bor i fastigheten samt fastighetsägare, vilket ställer krav på god kommunikation och planering.